Dhemit Mobil Seken

  • Bagikan

Dhemit Mobil Seken

Critane ngene
Dhemit Mobil Seken – Sore sore aku diparani tanggaku seng jenenge Johan. Ngerti to lur karo si johan?, alah tonggo cerak pengkolan dalan kancaku padu kae lho lur. Saiki si Johan dadi pengurus kampung, jabatan e ora baen baen HUMAS, alias tukang undang undang GENDUREN.
Sapa wae sing diparani si Johan bakal entuk rezeki sega berkat 😁.

” Jampiro joo? ” Takonku
” Apane? ” Si Johan balik takon
” Gendurene?, nenggone sapa?, aku tak siap siap nggone mbah joyo po?, kan le mati gek wingi kok ndang GENDUREN?” takonku.
” Aku rene iki ono perlu karo kowe! ” Omonge Johan
” Ora ngundang I genduren po? ”
” Ora! ”
” Wah jiaaan , njur arep ngapa? , nyilih duwit?, ora duwe aku! ” Pokoke kudu tak disiki, mbang kekenan to lurr.
“Oraaa… Iki ora perkara duwit, ngerti aku nek kowe ki ra gableg duwit! ” Jare Johan
” Lha trus ngapa?, ngejak debat? ”
“Critane ki ngene, aku lak wingi tuku mobil lha aku arep njaluk tulung karo kowe! ”
” Kon ngajari nyopir?, mbok nek ngenyek ki ra banget banget to joooo… Lha aku ki isane nyopiri gejlig nggon kalen kalen kae je..! ” Omongku nggonduk

Johan Tuku Mobil Seken

” Oraa..sing ngomong nek kon ngajari nyopir sapa?, Aku yo reti nek kowe ra jedag nyopir ”
” Mesti kon nyurung..!, cen asu og kowe jo.. Kowe lungo neng ngendi ngendi aku sing kon nyurung! ”
” Mobilku iso mlaku yo… Ono mesine padakke grobak sampah,Rasah ndadak di surung wuuu..!” Jare Johan kemaki
” Mobilmu anyar po lawas? ” Takonku
” Yo isih taun 2010 ..! ”
” Mesti le kredit! ”
” Ora yo.. Lunas, leku nabung wes suwe jee.. Ora kowe kok nek aku tuku mobil kok sajak ora seneng, meri po? ”
” Iyo jelas lah.. Ming tukang nggaweni bakpiya iso tuku mobil! ”
” Lha yo rapopo to..!, ojo sok ngino gaweeane uwong , opo opo kui nek ditekuni akhire ye menghasilkan! ”
” Aku sesok nek tuku mobil arep sing anyar sisan, gress seko diler! ”
” Hayo karepmu… Mosok aku kon ngurus… Wes intine kowe gelem nulungi aku opo ora? ”
” Nulungi opo? ”
” Mobilku ki koyone ono mahluk astral e! ” Jare si Johan
” Jare sapa? ” Takonku
” Kok jare sapa… hhh.. Hayo jarku, jare bojoku, jare kabeh! ”
” Aku ki kok gumun to joo, karo kowe ki? ”
” Gumun opo? ”
” Bojomu, putih ayu kok gelem karo kowe to?, kowe kan elek! ”
” CREWET…!, gelem opo ora?, rasah nylamur nylamur, nek gelem tur isa mrantasi, sesok kowe tak kon nggawekke garasine sisan! ”
” Gratis? ”
“Tak bayar, tak bayar…! ”
“Yoh sesok tak mara nggonmu, saiki wis kewengen! ”
” Dadi gelem to? ”
” Gelem… Bojomu semangatku! ”
” MATAMUU….!, sesok tak tunggu..! ” Omonge Johan karo pamit mulih

Singkat cerita aku arep mara nenggone Johan, sing jare mobile ono hantune. Gandeng cedak aku ming mlaku.Lha kok neng ndalan kepetuk uwong rupane wagu, nek untu mrongos ki ora, ming rada gedawan gusi. Bocahe lagii mlaku karo nyurung kursi roda.

Kepthuk Si P

” Arep nengendi clok! ” Takonku
” Iki arep ngeterke kursi roda nenggone mbah pawiro, bojone jare bar tibo, kowe arep nengendi je kung? ” Jare si P
” Wah tiwas kebeneran… Aku arep nenggone Johan, wes aku tak numpak kusi gek surungen tekan nggone Johan, mengko tak bayar ! ” Akonku
” Lha ngapa ?” takone si P bingung
” Wes too..!, rasah kakean crewet.. Gek mangkat! ”
” Critane wingi sore Johan nenggonaku, intine Ming arep umuk, le bar tuku mobil, aku lak yo gengsi to nek mara neng omahe Johan kok ming mlaku, tiwas kebeneran kowe nggowo kursi roda, ben terhormat koyo nek piyayi piyayi kae lho,lungo neng endi endi di tandu, ketok kereeeen! ” Omongku
” Luwih keren meneh nek numpak bandosa kung! ” Jare si P
” MATAAAMUU….!, NEK NUMPAK BANDOSA SING NGGOTONG NDADAK WONG PAPAT..!, HANIYAT BANGKRUT AKU MBAYARI WONG PAPAT….GOBLOGKEE..! ”
” Lha iki kursine selak di enteni mbah Pawiro je..! ”
” ORA URUSAN ..!, BUTUH DUWIT ORA KOWE ? ”
” Yo butuh sih , jan jane nenggone Johan arep ngopo to? ” takone si P kepo
” Ono proyek! ” jawabku singkat ( priyayi ki nek omong singkat)
” Tak rasak rasakke malah kaya nggawa wong setruk e aku kung ” Jare si P mangkelke
” CREWEEET..! ” 😞
Dhemit Mobil Seken
bareng tekan ngarep omahe Johan, aku mudun korsi roda jiaaan sajak nggleleng kae lurr..
” Asalamualaikum..! ”
” Waalaikumsalam…! ” Jawabe johan seka njero omah . Kowe mesti tuwuh pitakonan to lur… Jenenge Yohanes ning kok islam. Aku mbiyen yo kapusan je…
” Loh ,….karo kowe to mas Pee…! ”
” Lha kui ngeterke si kung ” Jare si P
” Alaaaaahh.. ming cedak og ndadak di terke ! ” Jare Johan
” Bocahe njaluk numpak kursi rodaaaa..! ” Omonge si P
” Hayo biasa to joo… Priyayi ki ngene iki, cilikanku mbiyen dolan ora nganggo srandal we dukani ibu je ” Omongku jian ketok kereeeen πŸ˜†
” Lha saiki sandalmu nengendi, kok ming cokoran? ” Takone Johan
” Wooo.. Lha malah keri too…! ” 😰
” KOWE KI JAAAN KEBANGETEN OG KUUUNG KUNG….πŸ˜‚, LHAMING NUMPAK KURSI RODA WE NDADAK COPOT SANDAL… JIAN DESO TENAN OG KOWE KI! ” omonge si P karo ngguyu mangkelke
” Kowe kok yo ora ngelengke to pe? ” 😟
” Lha aku ora ngerti.. Og njur nyalahke aku, paling keri neng ndalan mau kae! ” Jare si P, suuog πŸ˜”
” Saiki bali ndisik njikuk sandal! ”
” Numpak iki meneh? ” Takone si P
” Lha Iyo no..! ”
“GYAHHH… RASUDI..! ” omonge si P
“Wes wes wes… Rasah di jikuk,sandal bosok we, Mengko tak ganti sing anyar aku isih duwe simpenan durung tau tak nggo ! ” Jare Johan
” Hh… Sandal seko kulit je ”
” KULIT… OPOOOO…. PADAKKE RA NGERTI AKU, SANDAL SEKO BEKAS BAN WE OMONGE KULIT ! ” jare si P mbukak wadi.. suog πŸ˜’
“Yowes… Iklas aku, ning mengko di joli yo! ”
” Iyo iyoooo…! rasah kuatir ” Jare Johan
” Iklas kok njaluk ijol ki model ngendi? ” Omonge si P
” CREWET..! ” 😞
” Wes saiki bojomu nengendi, eh maksudku mobilmu nengendi? ” Takonku
“MATAAANE..!, GENAH MOBIL NJLENGGUNUK NENG NGAREPE KOK YO ORA WERUUH … JIAN KUNG KUNG..! ” cocote si P raiso di kontrol
” Hayo iki kung, mobile… Hasil kerja kerase bojoku le usaha nggaweni bakpia, alhamdulillah iso cementel iki, yo karo dinggo nglancarke usaha, dinggo blonjo lah, setor bakpiya lah! ” Omonge Johan
” Lha kowe ngapa? ” Takonku
” Hayo ngewangi lah… Jenenge wae industri rumah tangga! ”
” Lemu sunat, nengendi to.. Kok isa intuk bojo kongono kui? ” Takonku
” Ora koyo kowe yo kung , sunatan masal ” Si P melu komentar.
“Asline kae aku ming arep ndelok je clok..!, kok karo mantrine malah diseret, disunat sisan. Suog.. Mantrine…, Jare ora loro… Ming koyo dicokot semut! ”
” Lha yo bener to kung…!, Ning semut e sak gajah! ” Jare si P ro nyekekek
” Iki malah do rembukan napa ta kok le gayeng..!, niki kopi kalih nyamikane di rahapi riyin! ” Bojone Johan metu karo nggowo nampan.
” Niku lho buuu… Si kung ajen sunat melih! ” πŸ˜‚
” Cangkemeee…! ” πŸ˜•

Negosiasi

“Dadi Iki to mobilmu sing, bar tuku? ”
” Wes gek ndang di delok nganggo mata batinmu ana apane? ” Jare si Joan
” Husss…!, ora segampang kui yoooo.., ndelok barang sing ora ketok ki kudu nganggo sarat sarat yang harus di penuhi… Karena menurut ilmu geofisika dan geometris matematikais untuk bisa melihat mahluk mahluk tak kasat mata harus memenuhi unsur unsur mitologi Yunani modern..! ”
” Helehhh… Omong opooooo… Kui? ” Lambene si P raiso mingkem
” Intine wae sarat e apa…?, rasah nganggo bahasa sing ilmiyah malah marai kesuwen! ” Omonge Joan
” Intine ki kudu ono sajene! ”
” Oalah.. Dadi kudu nggawe sesajen bangsa kembang menyan ngono..? ”
” Kui lak sesajen jaman mbiyen jaman saiki beda..! ”
” Jaman saiki njur apa? ” Takone Johan
” Hmmm… βœ‹”
” Apa kui? ” πŸ€”
” Mosok ora ngerti… Hmmm.. βœ‹! ” Omongku berusaha njelaske
“Apa to kui maksudte? ”
” Alahh… Duwit.. Duweeet..! Jian ora gaul tenan og kowe ki jooo joo.! ” 😀
” Oalahhh…duwit to.. Njur pira? ” Takone Joan
” Kui basa ngendi kung, ono duwit kok isarate driji lima megar kabeh? ” Si P mulai ngisruh hedehh
” Kowe nek meneng iso ora to? ” ” Jur pira? ” Takone joan meneh
” Hasemenjettuus! ”
” Pira ? ”
” Hasemellehhstuuus! ”
” PIRAA? ”
” RONGATUUUS …!, HALAAH JIAAN BUDEG TENAN KOWE SAIKI JOO! ” 😞
‘ ora kok budeg… Omongmu sing ra ceta! ” jare Joan karo ngulungi rong lembar abang abang.
” Kana peee… Tuku udud rong bungkus aku siji kowe siji! ” omongku karo tak nehi duit abang sak lembar
” Siaap..!, kaya biasane to iki? ”
” Iyoo.. Ndadak takon ” Omongku

Jebul tenan lurr… Neng njero mobile si Joan aku weruh wujud wong wadon raine godres getih.. Lungguh neng jog mburi. Nek ndelok aurane semu kuning nandakke nek iki arwah gentayangan.
Njur arwahe sopo iki?
kenapa kok neng njero mobil terus ora metu metu?

KASUS DIBUKA!

” Iki rokok e kung, karo iki susuke! ” Omonge si P
” Susuke pek en..!, upah nyurung kursi mau! ”
” Nuwun yo kung.. Karo aku tak ngeterke kursi roda nenggone mbah Pawiro sik, selak ditunggu! ”
“Yo ning mengko bali Rene meneh! ” Omongku
Tak delok ududte si P malboro merah… Suog luwih larang mbang rokok u
” Lehmu tuku mobil nengendi to joo? ” Takonku
” Yo nenggone sing nduwe pertama , piye to? ”
” Ngerti alamat e? ”
” Yo ngerti to.. Kan neng nggon STNK ono jeneng sak alamat e! ”
” Kowe kok ngerti nek mobilmu ono sing numpak? ”
” Ceritane ki wingenane bengi tak coba jalan jalan karo bojoku , kok aku krungu koyo ono wong nangis neng mburi, malah awale sing krungu malah bojoku, ning angger tak toleh ora ono apa apane. Nganti aku mandeg tak goleki ora ono opo opo ”
” Trus kadang nek bengi koyo krungu suara teng glodak neng njero mobil, tak kiro yo bangsane tikus po opo.. Ning belas resik ora ono apa apane, mangkane aku njaluk tulung karo kowe.. Eee.. Mbok menowo ono sesuatu! ” Jare Joan
Hhh……
“Maskung pun sarapan dereng?, niki wau kula pon masak.. Mbok di icipi, sop iga sapi ala mbak susii..! ” Bojone Joan metu karo nggowo sego ro jangan
“Wah… Lha kok malah repot repot to bu susi… Jane kulo wau pun sarapan, ning gandeng sing masak wong ayu mesti enak.. gairah makanku tumbuh..” πŸ˜†
“Alahhh… Mas kung bisa aja! ”
” Ning tenan lho.. Sampeyan niku tak sawang kok soyo ayu soyo ayu.. Mundak seger.. Mboten kaya garwane….. Soyo elek soyo elek! ”
“AAAACREWEET.. wes gek madang iki segane ! ” Omonge Joan
” Loh.. rencange wau pundi? ”
” Agek sedilit wes metu…eh maksudku metu sedilit ” Omongku
” Monggo lho… Ampun isin isin mendet sing katah.. Kula masak okeh og mangga.. ! ”
” Siaaap..! ” 😁
” Kowe ora duwe acara lunga po jo? ”
“RAAAK…! ” omonge johan ketus πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Bubar madyang trus udud 😁. Jiyan sesuatu bingit yo lur..
Wong lanang angger ududtan kaya aku iki mesti sedotan e giyanas 😁.

Penampakan Dhemit Mobil

” Saiki kowe blaka karo aku kung!, sakjane mobilku ana apane? ” Takone Johan.
” Wah piye yo joo… Aku ki nek omong apa anane mbok kira ngapusi, Ming gawe gawe… Mending kowe ben weruh dewe, mripatmu tak leleti air surgawi wae piye! ”
“Air surgawi ki apa? ” Takone Johan kepo
” Hayo jenis kemandenku, paitane Ming siji, kowe kudu percaya! ”
” Yowis aku manut! ”
” Tenan yoo… Wes gek merem! ” Joan trus gage merem.
Sirahe johan tak cekeli trus… Tak celekke matane njur…
” Cuih…. Cuih.. Cuuh cuuh! ” πŸ˜…πŸ˜…sak rai raine… Ben marem nganti klomoh.. πŸ˜†
Joan langsung njempling njempling karo misuh misuh.. πŸ˜†
” Jingan og we kung..!, iki ora ngleleti ning jian di idoni! ”
” Sabarr… Lha sarate kudu ngono njur piye, bojomu sisan ora? ”
” RASAAAHH..! ” omonge Johan rada mbengok
” Lha endi kok raketok…?, kok ra ono apa apane? ” Takone Joan
” Hayo proses… Ditunggu! ” Omongku
” Ojo ojo kowe lali rapalan dongane kung? ” Takone johan
” Wah kayane Iyo… Kene baleni! ” πŸ˜…πŸ˜…
” GYAAAH….!, pedes mataku.. Sambelmu mau okeh to..! ” 😞😞

Dhemit Mobil Seken

Ora, suwe johan mandengi njero mobil trus.. Kaget nganti njengkang seka lungguhe.

” Kung… Kung…!, sapa kui sing neng njero mobil? ”
” Hayo kui sing tunggu mobilmu! ”
” Telpon ambulan kung..!, mesakke raine godres getih! ”
” Ambulan ndassmuu..!, kui ming arwah…! ”
“Arwahe sapa? ”
” Lhayo embuh..!, paling mobimu tau nggo nabrak uwong trus tinggal mlayu! ”
” Durung!, aku durung tau nabrak uwong! ”
” Dudu kowe..!, sing duwe ndisik paling! ”
” Njur piye iki..? ”
” Hayo ditakoni wae! ”
” Kowe wae kung, sing takon! ”
” Gaaah..!, mobile sapa! ” πŸ˜„
” Yo kancani…! ”
Johan gage mbukak lawang mobile trus..
” Mbak…!, kowe sapa? ”
Tanpocapo arwah e sing ditakoni malah menteleng matane trus mbengok mbengok.. Koyo wong GILAPEN!”.
” KYAAAAAA … HUWAAAAA….. HUWAAA…! ”
Lawang mobil dibanting nutup meneh ..
” BRUAAAK…! ”
njero mobil trus bel….kebak pedut putih nutupi ragane arwah penasaran.
Joan tak delok ndodok karo ngoplok sajak keweden.
” Kuung… Tulung kon metu kui kung..! ” Omonge Joan ndredeg.
” Piye… Kowe wes weruh dewe to.. Aku ora ngapusi ”
” Iyo aku percoyo saiki.. Wes gek di ilangi! ”
” Percumah jooo… Kui tak kon lunga, ning sesok mesti bali meneh! ”
” Lha njur carane piye? ”
” Nek nulungi bangsane arwah sing ora gelem bali neng kanane ki merga ada sesuatu sing kudu dirampungke..!, kudu tuntas!! ” Omonggku
” Lha trus piye? ”
” Mending to.. Timbang kowe repot, mbok dol meneh wae mobile! ”
” Ojooo.. Bojoku wes gebacut seneng je kung! ”
” Hayo resikone kowe mengko repot ndadak ngrampungi urusane demit iki! ”
” Ora popo…!, tak tanggunge! ”
” Sak ragate barang lho..! ”
” Iyo… Ora masalah..! ”
” Yowes nek ngono tak tandangane…! ”
Aku gage mbukak lawang mobil, tak sawang wong wadon sing raine godres getih menteleng namatke aku.. Sajak nesu banget
” HEEH…. SOPO KOWE…? ” takonku
” HUWAAAAA…. GRRRRR… HWAAAA….! ”
” PLAK…! PLOOAAK…! ”
rasah kesuwen langsung tak tapuk cangkeme
” RASAH… BENGOK BENGOK.. MBREBEGKI KUPING.. NGERTI RAA…! ”
” HUWAAAAA…..!, GRRRR… HUWAAAA…! ”
” PLOK… PLOK…! ”
” WEEE… LHA NGEYEL….. OPO NJALUK TAK TAPUKI CANGKEMU NGANTI AMBYAR PO PIYE? ”
“AMPUUUN…!, AMPUUUN…! ”
” LHA GENE ISA OMONG..!, JENENGMU SOPO? ”
” AMPUN……. OMM.. AMPUN DI TAPUKI… SAKIT! ”
” ANGGER KOWE MANUT, YO RA TAK TAPUKI! , JENENGMU SAPA? ”
” KUMIYATI…! ”
” NGOPO KOWE NEN NJERO MOBIL IKI? ”
demite malah njur nangis…gero gero… Hies jian angeeel anggeel.

Dhemit Mobil Seken
Bareng wes ketemu karo arwah penasaran sing mapan ono ing sakjroning mobile kang johan.
Tak takoni apik apik malah njerit njerit medeni uwong …. Hayo tak tapuki cangkeme to lurr.. Ben sadar.
Bukan berarti aku ki wong kejem opo wong tegelan lho lur.. Sama sekali tidak…!. Hayo penangananane kudu ngono kui. Merga aku sering nemoni arwah penasaran nanging deweke durung sadar nek jan jane deweke wes mati, malah aku tau nemoni kasus arwah gentayangan nganti sasen sasen bahkan taunan ora percaya nek deweke ki wis mati.
Garis nasib uripe awakdewe wes cinatet deneng Gusti ono ing kitab lahul mahfuz… Jim setan we raiso nginjen…ora iso medal seka kitab kejobo Gusti Allah sing duweni hak ngrubah nasib kanti lantaran usahamu dewe. Ning yen kowe sing metu seka jalur hayo rasakno dewe akhire. Tak wenehi conto, wong bunuh diri. Wesss… Cilaka tenan.. Naudubilah mindalik…. Ora kok aku meden medeni lho lurr… OJO SEKALI KALI NYOBA..!, wes kui pesenku eling elingen pokoke. Kabeh masalah neng alam donya iki mesti ono dalane..!.
Ming putus cinta we.. Bunuh diri. Ngadepi masalah sing jaremu abot.. Bunuh diri. .. Rumangsamu nek kowe bunuh diri masalahe rampung?, raaaak…!, malah saya dawa urusane. Orasah bunuh diri we sesok mati dewe og πŸ˜†.. Iya ta lurr…
Bareng nangis e mandeg trus tak takoni
” Kowe ki mati bunuh diri apa dibunuh tii..? ” takonku karo demit sing ngaku jenenge kumiyati.
Deknen ming meneng trus gedheg gedheg…
” Maksude piye kok ming gedheg? ” Takonku ndedes
” Aku ora kelingan pakde…! ” Omonge si Ikum
” Wah repot iki joo…!, demite kena amnesia ”
” Lha njur piye? ” Takone Johan
” Yowes ben neng kene wae iso nggo kanca kowe nek lunga, nengendi endi! ”
” Wooo… Wegah aku.. Kon pindah kung! ”
“Pindah ngendi?, neng kamarmu? ”
” OJOOO… TO KUUNG..! MBOK RA WATON kowe kiii! ”
” Lha trus kwandamu nengendi?, jasadmu..? ”
” Ora ngerti.. Pakde…. Aku ora kelingan! ” Jare si Ikum.
” Lha kok kowe isa neng njero mobil iki piye? larah..larahe..?, nek ndelok sirahhmu sing ambyar ki kaya terbentur benda keras, Opo kowe ketabrak mobil iki po piye..? ” Takonku
Deknen ming gedeg gedeg nyekelii sirahe sing godres getih, sajak ngeling eling kejadian sing mengerikan .
” Wah angel iki jooo…!, demite kayane gagar otak! ” Omongku.
” Tulungi aku pakde.. Tulungono aku..! ” Omonge Ikum nggrantes
” Yoh.. !, Nin kowe kudu manut karo aku, saiki kui raimu diresiki ndisik .. Ben rupamu ora nggilani! ”
” Joo.. Njaluk kain sing resik..!, sak sake waton resik… Cawete bojomu yo rapopo! “πŸ˜†
” Ndassmuu…! ”
Kain langsung tak obong.. Peluk putih kemebul… Dadi wujud kain ono ing dimensi ghoib.
Bareng kain diusapke raine iso pulih bali koyo wujud asline si kumiyati. . Jebul rupane yo Ming biasa πŸ˜†.. Lha tak kira asline ayu je…
” Lha kok rupa aslimu yo semplok kum? ” 😁😁
” Mbok ojo ngece to kung..! ” Jare si Johan
” Hambok kui deloken….!, nek ra nulungi kowe gemang aku! ” 😁😁
” Aku kok suwe suwe mesakke yo karo mbak Ikum iki! ” Jare Johan.
‘ lha piye?, ijolan po piye…?, kowe ngepek iki, trus bojomu tak pekke..! ”
” Ndasmu…! ”
” Wes saiki gek di eling eling sik tenan…!, uwong sik mbok kenal sapa ! ” takonku
Seketika deknen mandengi aku sajak nesu karo muni..
” PUJII… ! ”
” Puji?..puji sapa……Puji poto? ” Takonku
” Kae fuji yoookuuuung! ” Jare Joan
” Ora maksudku…aku duwe kanca tukang foto jenenge puji! ” 😁
” Oalahh ”
” KELINGAN AKU PAKDEE…! , AKU DIJAK DOLAN KARO PUJI…! ” Bengoke Ikum marake kaget
” trus..? ”
” Ming sayange aku lali rupane Puji ( wajahe).. ” Jare demit Ikum
” Lha njur piye iki… Ming kelingan jenenge tok?, hess….angeeeel angel ”
” Lagi do ngopo to iki? ” Ujug ujug si P nongol
” Lagi ngitrogasi demit..!, kowe pingin melu po? ”
” Gaah..! , Ming arep mbok idoni mataku to..!, apal aku ” Jare si P
” Dasare cah jirih! ”
” Kok suwi to kowe pe..? ”
” Yo maaf…. Aku dijamu makan pagi nganggo jangan terong lawuh tempe je kung ” Omonge sajak umuk.
” Wah ra level..! ” Omongku ro ngekek πŸ˜‚πŸ˜‚
” Wes sarapan po kowe kung? ”
” Haya sudah lah..! , masakan spesial mbak susi… Sop iga! ”
” Koyo tenan! ” Omonnge si P ora percaya
Tan pocapo demit Ikum, ngerti wujudte si P
” MASS…. PUJI…..! ”
modar kowe pee….. Wkwkwk..
Bareng arwah penasaran weruh wujudte si P langsung mbengok. nganti mudun mobi.
” MAS PUJI….!, KOWE MAS PUJI to..? ”
Modyar kowe pee.. Lhaning gandeng si P ora isa weruh wujudte yo ming biasa wae, malah ming udad udud rokok putih, kemaki.
” MASS… AKU KOK DADI KOYO NGENE KI MBOK APAKKE..? ” omonge demite karo berusaha narik tangane si P.
” KOWE JARE AREP TANGGUNG JAWAB…!, ORA BAKAL NINGGALKE AKU….!, NANING NYATANE.. PIYE.?, KOWE.. MALAH LUNGA… NINGGALKE AKU.. TEGO KOWE MAS..! ” omonge demite karo nangis..
” Pe kowe goleki! ” Omonge Joan
” Goleki sapa? ” Takone si P bingung.
” Si kumiyati! ”
” Kumiyati sapaa? ” Jare si P bingung
” KOWE LALI MAS, KARO AKU… KOWE LALI? ” omonge si ikum, karo nepuki dadane raine mewek mewek.
” Modyar kowe..! ” Omongku πŸ˜‚πŸ˜‚
” Modar ngopo to iki?, Jane iki ana apa e? ” Takone si P
” Kowe tau, ngentu wong wedok trus mbok tinggal to? ” Omonge Joan.
” Ngentu apa…? ”
“Hayo wong wedok lah… Mosok wit gedhang! ” Jare Joan.
” Nek wit gedang malah wis tau..!, karo si kung kui apa! ”
” NDASMUUU….! ” 😞
” Alahhh… Sok lali…!, pas nggonmu malah njur gejepit kae lho kung! ”
” MATAAAMUUU…! ” 😠
” Kelingan ora..?, jaman kowe gandrung karo.. Mbok e cindil …..
” WOOOO…. TAK TAPUK CANGKEMU MODAR..! ” πŸ˜“
” Tenan po kung? ” takone Joan
” RAAAK…!, WES KOWE DIGOLEKI DEMITE IKI RASAH KAKEAN CANGKEM.. ! ” omongku karo tak idoni raine ndak kesuwen.. Selak nglantur nglantur cangkeme
” Asui… Durung siap malah wes disembur..! ” Omonge si P
Ora suwe si P iso weruh wujudte kumiyati.. Kaget.. Awake langsung lemes.. Ambruk semaput.. Ngompol ngenggon.
” Waduh… Njur piye iki kung? ” Takone Joan
” Wes nengke wae mengko lak tangi dewe ”
” Si P ki asline jenenge puji po kung? ”
” Duuuk..!, ning sing jelas dudu puji! ” Omongku
” Lha sing disebut kumyati, si Puji ki sapa? ”
” Lha yo embuh.. !, Jajal nggon STNK di tiliki jenenge sapa sing duwe mobi iki pertama! ” Akonku
” Ora mungkin kung..!, sing duwe ki kyai je kung..!, wong terhormat, pengasuh pesantren! ” Omonge Johan
” Yo ming mbok menawa..! ” Omongku
Bareng di delok STNK ne jenenge…
” Dasikun Puji Rahayu ”
MODAR…. COXOTEE.. 😁😁
” Piye iki…?, lanjut ora iki joo…?.ora ming ketap ketip..!, Kyaimu dewe lho iki…!, aku ming manut, nek lanjut, kyaimu sing mbok subya subya bakale kewirangan gedhen! ” Omongku nanting si Johan.
” Piye yo kung..? Aku kok malah dadi bingung! ” Omonge Johan lirih
“Mau aku lak wes omong to karo kowe..nek nulungi arwah gentayangan iki kudu tuntas, ora ming siap mental ning ya ragat barang.Ning ngene jo…aku yakin, korbane ora ming si ikum iki, nek ora mbok bongkar kasuse mesti bakal saya okeh santri santri wati dadi korban !, ming do meneng wae ora wani lapor, kui pemikiranku lho jooo…! ” Omongku
Joan ming meneng wae karo unjal ambegan.
“Ning kabeh mau terserah kowe, Nek abot rasamu, yowis mandek sak mene wae..!, rasah diteruskan, mobilmu didol meneh, ganti mobil liyane..! ”
” Nek menurutmu piye kung? ” Takone Johan
” Nek aku…? ORA PERDULI SETAN BELANG…!,AREPO KUI PEJABAT, KYAI, USTAD, PASTUR, YEN TUMINDAK NGLANGGAR ATURAN E HUKUM… !, TETEP TAK AJIAAR.. NGANTI LEMPE LEMPE…NDAK TUMAN….!, MERGA KUI DUDU MENUNGSA NING… BAJINGAN SING KAPANJINGAN EBLEEEES LAKNAT…! ” 😑
SIGRA BALA KANG TUMINGAL
ACAMPUH SAMIYO MEDALI
LIR TATIT WILETING JONGGO
DANYANG GUNG MANGUNCANG NIDHI
MBENJANG SANG AJI MIJIL
LATHIYO MEDALI WUWUS
” Wes yen pancen manteb atimu arep mbongkar kasus iki tak ewangi…!, ning iki gandeng wes mlebu ranah hukum, gelem ora gelem kudu nganggo penegak hukum!. ”
” Sak karepmu kung..!, aku Ming manut wae ”
Aku gage ngetoke HP.. Siomiomi.. Ngebel kanccaku, komandan Ahmadi kadir.
” Haloo…!, kang.. Kowe nengendi? ”
” Nenggonaku saiki isa ora? ”
” Ono kasus anyar iki..!, karo nggowo bala sing akeh ya! ”
” Ojo lali… Mampir sate goreng biasane..! ”
” Papat wae..!, karo seganee..! ”
” Oraa.. ! Ora sempat ngliwet aku! ”
” Ok.. Tak tunggu! ” Omongku
” Aku piye? ” Krungu suarane si P
” WOO… CELENGE ANGGER KRUNGU ONO PANGAN.. TANGI..!, ANCUK OG.. WES GEK SALIN..!, GEDHE GERANG TUWO ISIH NGOMPOL..! ”
” ono sandangan elek elekan ora mas Joan..?, tak nggone salin! ”
“Ana pee…! ”
” ADOS.. SISAN..! , NGISIN ISINI! ” omongku
” Yoh..! ” Wangsulane si P trus klumtuh kluntuh adus
Tak sawang jiwane si kumiyati wes ketok tenang ketitik pamore wes padang.
” Kae mau dudu mas Puji po pakde? ” Takone kumiyati
“Wes kum..!, kowe saiki rasah nggoleki si Puji..!, urusanmu wes rampung,iklasna urusan karo di Puji ben mengko aku sing bakal ngrampungi, percaya O .kabeh urusan neng ndunya iki ana karmane kabeh perlakuan e si Puji karo kowe bakal dibales seadil adile karo Gusti sing gawe jagat,saiki kowe balio neng alam kelanggengan, kene wes dudu papanmu meneh. Coba sawangen mburimu kui.. Ono cahya kang tumengo.. Kowe wes dienteni balimu neng alam kelanggengan”
” Yen ngono aku njaluk pamit ya pakde! ”
” Yoh.. Muga muga lepas o paranmu jembaro kubur mu yo kum! ”
Kesit kaya tatit… Cahya culmorong mbarengi baline kumiyati bablas ndedel ing awiyat nandakke wes sampurna jiwane. Johan sing iso memangi kahanan e Ming mlongo kami tenggengen.
” Luar biasa yo kung! ”
” Apane..? ”
” Kui mau..! ”
” Weruh po kowe ?” πŸ˜„
” Sakgebyaran tok! ”
” Lha wong sing luwih luar biasa sing isa mbok deleng nganggo mata lumrah we akeh og, gumun lho ”
” Apa? ”
” Srengenge kae murub terus… Gek urube ajeg, ora tau mbleret.. Wes tau ngerti Srengenge kentekan lengo? ” Wkwkwk…
” Opo meneh kung? ”
” Dalan bayi kae.. !, lemah pirang pirang hektar isa kontal! ” πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†
” Lambemuuu..! ” πŸ˜”
‘ demite wes lunga po kung? ” Krungu swarane si P
” Loh kok sandanganmu malah dadi luwih apik clok? ”
” Wes ben..!, ora tau tak nggo merga sesak! ” Omonge johan
” Jooo… Aku tak pamit mulih ndisik, toto toto.. Mengko yen kancaku do teko tak ampiri nenggone kyai Puji! ” Omongku
” Siap..! ”
” Mengko kadir arep teka po kung? ” Takone si P
” Iyo.. Gelem sate wedus ora kowe? ”
” Hayo gasken! ” Jare si P sumringah
” Nyambut gawe ndisik ningo..! ”
” Kon ngopo? ”
” Nggendong aku tekan ngomah..! ”
” Kaya wong lumpuh kung..! ”
” Gelem ora? ”
” Yoh..! ”
” Lha nak ngono…! , wes yo joo… Mengko tak ampiri, makasih yo jo.. Sandale..!, aku tak bali numpak celeng! ” 😁😁
” Cangkemeee…! ”
” Nguuuuuuuk..! ”
“Asuiii… Ngising yo kowe kung? ” 😑
————–+++++
Sore sorenan mak regudug polisi polisi do mara, nganti 3 mobil patroli. tak critakke kabeh karo kang Ahmadi kadir. Gandeng aku karo kang Ahmadi kui wes sering nangani kasus kasus misteri deknen langsung percaya.
” Apike piye iki kang? ”
” Wes langsung grebeg wae kung, aku kok dadi melu gregeten krungu critamu..! ”
” Wong nyantri kui arep golek ilmu dinggo sangu urip malah di gagahi gurune.. Jian biadab! ”
” Ning ora kabeh ngono lho kang..! Iki Ming salahsijine oknum wae.. Kyai sing opo ustad sing bener bener mbabar ilmu sejati yo luwih akeh! ”
” Iyo aku yo ngerti kung..!, wes gek mangkat!, selak kepingin weruh rupane aku kung! ”
Akhire budal ngampiri si johan ndisik
” Joo..!, aku karo si P melu mobilmu ya.. Wes isa nyopir tenan to kowe? ”
” Uwis… Lah, opo arep mbok supirii kung? ”
” Yo ra popo nek arep nusul ikum!” 😁😁
” Iki Bojoku malah arep melu je piye? ”
” Hayo malahane .. Ben lungguh jejer aku opo tak pangku kene ! ”
” Ora mas kung..!, aku tak jejer bapake wae, kowe mangku mas peee…wae!” Jare mbak susi similikiti πŸ˜„
” Gaah… Rasudi..! ”
Akhire budal mara neng pondok pesantren. Bareng wes tekan lokasi
” Pak kyai nembe ceramah teng desa sebrang mas..! ” Omonge santri pondok
” Piye iki kang? ” Takonku karo kang Ahmadi
“PARANIH..! ”
“GASSS..! ”
liuuu…. Liuuu… Liuuu…, πŸš“πŸš“πŸš“πŸš“πŸš“πŸš“πŸš“πŸš“
Bareng tekan lokasi pengajian. Kyai Puji lagi ceramah neng nduwur panggung jian ngleling kae lur….. Sing teka yo akeh sajak do nggatekke
Awale sempat horeg merga ketekan polisi pirang pirang.
” Gak popo..!, iku polisine yo arep melok pengajian! , tenang wae.. Uwong kui nek gak duwe salah ojok wedi kambek polisi, wediyo karo Allah..!, polisi iku yo uwong og.. Ojok wedi! ” Krungu swarane puji nganggo horen.
Ha gene ngerti, kenapa prilakumu koyo bajingan !, batinku
Bareng cedak panggung, aku weruh rupane kyaine langsung ngakak… 🀣🀣🀣
Pantesan si ikum ngarani si P si Puji…. Ya Allah… Kok iso jebles koyo wong kembar… 🀣🀣🀣
Rupa elek we kok yo ono sing ngembari… Gumun aku wkwkwk… Sinyo.. Alias gusi menyonyo.. πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†
Pantesan si P ketmau do didelokke 😁
” Piye iki kang? ” Takonku
” Mengko ngenteni pengajian rampung, langsung di seret..! ”
Lhakok ana sesi tanya jawab… Aku yo langsung ngacung to lur… Wkwkwk
” Ya silahkan..! , perkenalkan dulu namamu?” Jare Puji sok yes… 😁
areng wes tekan pesantren e Kyai Puji, jebul deweke lagi menehi ceramah neng desa sebrang. Aku ngangsek maju merga kepingin weruh ujudte si Puji, jebul jian teplek koyo si P… 😁, barisan Gusi maju 😁. Lha kok ndilalah ono sesi tanya jawab. Aku lak yo langsung ngacung to lur.. πŸ˜†, ndilalahe ora ono sing arep takon. Hayo aku diparani panitiane dikeki mik. 😁
“Monggo silahkan saya beri waktu untuk bertanya!, namanya siapa dari mana!,” Omonge Kyai puji.
” Asalamualaikum warahmatullah hiwabarokatu..! ” Jian suaraku iso gandem cetu kae lur 😁.
Langsung dijawab serempak nganti kaya koor… Jian gayeng banget dasare seng teka ya akeh.
Tak baleni meneh… Ben.. Seneng og aku.. 😁
” Asalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh..! ” Tak serokke.. Le njawab yo saya seru… 😁nganti ana sing matane nganti mendonong mendonong πŸ˜†
“WAALAIKUMSALAM WAROHMATULOHI WABARAKATUH..! ”
” ya sudah sudah.. Namanya siapa dan dari mana? ” Takone Kyai Puji ketok ora sabar πŸ˜†
” PERTAMA TAMA..!, MARI KITA SURUH PUJI DAN SUKUR.. MANJAT SENDIRI SENDIRI KE HADIRAT ALLAH SUBEHANHUWATAALLA..! ”
” Arek iki ancene gendeng… !, Yo gak isa puji mbek sukur kon manjat dewe..! ” Omonge Kyai puji logat jawatimuran..
Grrrr…. Seng do nonton do ngguyu kabeh…
” Seng gendeng yo sampeyan niku..!, nek puji kalih sukur niku sing manjatke kula , ora bakal tekan, mergane awit cilik kula ora iso manjat..!, nopo malih nganti tekan ngarsane Gusti..!, kulo ora ngerti dalane…!, kulo durung tau tekan kana..!, makane kulo ken manjat dewe dewe mawon..!” Omongku
” Sak karepmu lah..wes gek jenengmu sapa dari mana?” πŸ˜”
” Mananya saya..! ”
” Nama saya..! ” Krungu swarane si P mbengok mbenerke
” Crewet..! ” 😞
πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
” Nama saya sopo nyono dari desa sebrang wetan! ”
” Trus pertanyaanya? ” Omonge Puji jian kemaki koyo wong pinter pinter dewe.
” Aku arep takon pak kyai yang terhormat..!,maaf nek aku ora basa karo kowe, seumpama ana wong berilmu agama tinggi, nanging tumindake nerak wewaton kui hukum piye? ” Takonku rada serius . Seng ndelok sak mono mbane do meneng kabeh .
” Maksudte..? ” Takone Kyai Puji
” Misale le ngene lho… Ana Kyai kondang, gaweane dakwah, ceramah nganti diundang tekan ngendi endi, wes duwe pengikut wakeh dasare ilmu agamane ya duwur neng tumindake kaya bajingan..!, mateni uwong, merkosa santri santri watine, malah ana sing nganti duwe anak, tekan saiki ora di ijab.. Kui hukume piye? ”
” NEK BAJINGAN SISAN WE AKU ORA GUMUN , LHA IKI KYAI WONG SING DISUYUTI UMATE SAK MENE MBANE, DINGGO PANUTAN LHA KOK KELAKUANE NGUNGKULI IBLIS KUI PIYE HUKUME? ”
cep klakep koyo orong orong kepidak ora ono sing nyuwara blas.
” PANTES E KUI DIHUKUM PANCUNG..! , MERGA ORA SESUAI KARO AJARAN KEBENARAN SING WES DITNDAKKE..! , COBA SING TAKON MAU GOWO MUNGGAH PANGGUNG KENE! ” omonge Kyai Puji
Wah.. Kesempatan iki iso nggendir ndase kyaine neng nduwur panggung, disaksikan wong pirang pirang 😁
Bareng neng nduwur panggung jejer karo Kyai Puji.
” Kui ustad ngendi..?, kui ora ana seorang ahli agama kok tumindake kaya ngono ! ” Omonge Puji lamis banget nengarepe pengikute
” ANA WAE…! ” omongku πŸ˜”
” Mapane nengendi Kyai ngono kui? ”
“MAPANE NENG DESA SAK PEJAGONG..! ” omongku
” Desa sak PEJAGONG ki ngendi? ”
” Desa sak PEJAGONG kui melu wilayah kecamatan ADU AREP..! ”
” Kecamatan adu arep ki ngendiii…? ”
” Kabupaten ADEP ADEPAN..! ”
“Ngendi kui..? ”
” HAYO KOWE KUI… SUUU ..!UWONG KOK GOBLOKE ORA JAMAK! ” omongku 😞
” ORA KOWE KOK ISA NGARANI KOYO NGONO, BUKTINE ENDI..? ” takone puji nantang.
” KOWE TAU DUWE SANTRI JENENGE KUMIYATI, MBOK PERKOSA ,BARENG METENG MBOK JANJENI AREP DIDADEKKE BOJO, AKHIRE MBOK JAK LUNGO TRUS NENG NDALAN MBOK PENTUNGI NDASE NGANTI PECAH..! . KWANDANE MBOK BUANG NENG KALI.. IYO OPO ORA? ”
” KUI FITNAH..!, ORA ONO BUKTINE!, ENDI BUKTINE..? ”
” OPO RUMANGSAMU SING MBOK PATENI MING KUMIYATI TOK… !, GILO YEN KOWE PINGIN WERUH TUNGGALE…! ” omongku karo tak kepruk ndase puji nganggo mix trus tak idoni raine.
Dadi geger gedhe… Untung polisi balane Ahmadi wes siap siaga ngamanke kahanan.
Si puji ngoplok ngebrok ngenggon , bareng isa weruh
Arwah arwah santrine gentayangan sing mbiyen tau dipateni.
Akhire si Puji di glandang neng kantor polisi dengan dakwaan pasal, penipuan, pembunuhan dan pemerkosaan.
Jebul santriwati sing dadi korban nafsu bejadte si Puji ana 12 , trus sing dibunuh 4.
Kok yo ana menungsa kaya ngono ya lur…
Seminggu sak banjure aku kon nggawe garasi mobie si johan.
” Ngopo yo kung, semenjak kejadian kae aku kok dadi ora doyan gedhang goreng! ” Omonge johan ro cengengesan.
” Prekkk…! ” πŸ˜”
==============================Tamat=

==================================================================================================

  • Bagikan