Misteri Hantu Kos Kosan

  • Bagikan

Misteri Hantu Kos Kosan – Crita iki Ming ndobos thok!, ora ana nyatane. Dadi nek ana jeneng lan papan sing podho aku njaluk ngapura, ancen tak jarag. 😁

Ceritane ngene…

Tangi turu.. Biasa lurr.. Ngolet ndisik karo ngenteni nyawaku nglumpuk.

Bareng wes nglumpuk mata melek ndeleng jam sing tak templekke tembok ,( sory lur..!, saiki omahku wis tembok dudu gedhek ), jebul isih gasik.. Hh.. Jam setengah sepuluh punjul seprapat, hhh… angop ombo bali nglingker meneh.Dasar hawane semromong adem njejed.

Ananging aku banjur kelingan nek dina iki aku ana kerjaan penting.maklum lurr..jenenge wae Priya KARIR. Ora Ming wong wedok tok sing duwe karir.

 

Misteri Hantu Kos Kosan

 

 

” THE klaining klaining…!” Alias UMBAH UMBAH ! πŸ˜”

GREGAH, menyat seka dipan , pungun pungun,trus lungguh dhisik.. Banjur olahraga. matane ketip ketip ping limo .. Untuk merangsang saluran darah kapiler menuju otak. Mangkane aku ki kegolang wong cerdas merga tangi turu langsung olahraga.

Bar kuwi menyat alon alon trus menuju ke jeding, alias woter coloset. ngeningke cipto sodakoh bumi.

Wes pokoke

Ojo lali.. Awali harimu dengan me NGISING..!

” Kulaa Nuwuuun…! , assalamu alaikum…! ” Krungu wong ndodok lawang karo uluk salam.

” SEEEEK GEK NGISIIING..! ” bengoku

” Assalamualaikum…! ”

” Wooo.. Budeg..!, GEK NGISIIIIIIIING! ” 😩😩

Aku ki paling mangkel angger lagi asik ngising di susu susu.. Marakke Kemrungsung.. Njur lali cawik je.. hhh.. Njur ngopet to.. hhh.

Bareng wes rampung hajadku gage metu mbukak lawang ngarep. Rasah adus… Adem 😚

Jebul si Kadir karo kancane..

Ngerti to karo kang Kadir Ahmadi lur ? .halah kancaku Polisi, resersene… Sing tugase ora cetho.. Kadang neng Jogja, kadang neng Jakarta.. Wkwkwk

Tak sawang seko cendela kaca ora koyo biasane.. Kang Ahmadi nganggo pakaian dines lengkap. Semono uga kancane.

Kancane umure luwih tuwa. Brengose nggentaweng sak kelut kelut sisih.. Nggon dadane okeh templekan gendera opo hiasan ra jelas.. Wetenge njembluk nandake nek pangkate duwur.

“Weeeh njanur aren, kadigunung! ” Omongku karo mbukak lawang ngarep

” Salah kuung..! , sing bener njanur gunung , kadingaren! ” Jare Ahmadi sok tau

” Mongo pinarak mlebet !, ono masalah opo e kang isuk isuk tekan kene? ” Takonku ro ngejak jagongan

” Kenalke sik kung, iki atasanku Pak Krismantoro! ”

Aku gage salaman trus ngenalke ” Nuwun sewu, olo tanpo rupo kulo niki rencange pak Ahmadi, menawi badhe ndangu jasad kulo , kulo Raden Mas kung! ”

Deknen Ming mesem, bar salaman tak ambu tangane genah nek mambu duit πŸ˜„, hess.. Genah nek pejabat polisi iki, pangkat e duwur 😁ora koyo kancaku si Ahmadi.. Ambune aspal 😁, mbendino patroli ngukur dalan wkwkwk, karo madik madik nek ono motor sepione Ming dipasangi siji πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

“Ngene kung.. Pak Kris ono perlu karo kowe, silahkan ndan! ” Omonge Ahmadi

“Begini critanya mbah.. hh tiga tahun yang lalu anak saya yang perempuan ketrima di UGM, lha saya ini tinggal di Lubuklinggau , tau to Lubuklinggau itu mana? ”

“Ndak! “πŸ˜”

” Lubuklinggau kui Sumatra kono kung! ” Ahmadi njelaske

“OOOoo..! ”

” Nah daripada anaku ngekos, tak belikan tanah sekalian di jogja sini trus tak buatkan kos kosan sekalian untuk usaha ”

“Usaha kos berjalan lancar, tapi akhir akhir ini ada gangguan mahluk astral ”

” Maksud ipun? ” Takonku

” Ada penunggunya! ”

” Lha yo jelas to wong kos kosan, mosok nggak ada yang nunggu! ”

” Maksud saya, ada hantunya! ” Jare pak Kris

” Hantunya ikut ngekos? ” πŸ€”

“Endak..! , gimana ini pak Kadir? ”

“Siap!, ngene lho kung, kos kosane nggone pak Kris kui ono demite, malah wes mulai ngganggu sing do ngekos, dadi okeh seng ora betah arep do pindah! ”

“Lha kok ngerti nek ono demite? ” Takonku

“Contoh gini mas Kung, seperti kejadian kemarin, mesin cuci semua hidup sendiri, lampu terkadang mati sendiri, trus sering terdengar suara suara aneh ”

” Nah pak Kris sowan ndene kui arep njaluk tulung kon ngusir demite, ben ora ngganggu meneh! ”

“Oo.. Ngono hh.. Gampang.. Ning yo kui, ..ora teges aku ki matre lho.. Seng jenenge jer basuki kui mowo bea.. Ono uang bensin e! ”

” Gampang nek perkara kui! ” Jare Ahmadi

” Ora gampang gampang..!, kudu ono hitam diatas putih!, rampung gaweane tinggal minggat cotho aku ” 😁

“Mas Kung butuh biaya berapa untuk ngusir hantu? ” Pak Kris melu omong

“Sebenarnya aku itu nggak ngasih tarif pak, malu lah..nanti ndak dikira bisnis, orang sifatnya menolong to.., cuma kemarin aku ngusir hantu di daerah UGM sana dikasih 300 juta! ” 🀣🀣

Tak sawang raine Pak Kris langsung pucet.. Wkwkwk

“Kui ngusir hantu opo arep ngrampok kowe Kung! Wkwkwk ” Ahmadi melu omong

“Gojek kang.. !, Ndak sepaneng.. Ning nek iklas yo rapopo! ” 😁😁

” Sebenarnya butuh berapa to? ”

” Yaa… Cuma untuk beli uborampe mengusir hantu sih pak! ”

” Dua juta cukup? ” Takone pak kris

“Wahh.. Kalau segitu ya gimana ya pak..! ”

“Trus berapa? ”

“Kalau disetujui saya minta buat akomodasi limaratus ribu..!, kalau nggak ya sudah aku mau tidur aja! ”

“Ok ini uang beli sarananya! ” Omonge Pak Kris karo menehi lembar abang cacah limo.

Cocok.. Iso tuku bubur, batinku 😁

“Tapi bisa to mas Kung? ” Takone pak komandan

“Siap boss..!, saya itu apa apa bisa og, dalam hidup ini saya itu yang nggak bisa cuma satu og! ”

“Kalau boleh tau apa itu? ”

“BOHONG! ” πŸ˜‚ rasah ngguyu we lurr

“Sebenarnya ada cerita sedikit mas Kung, mungkin ada hubungannya dengan kasus ini ” Jare pak Kris

” Apa ya pak? ” Takonku kepo

” Dulu waktu saya beli tanah itu, pernah ada sing bilang kalau tanah saya itu ada makamnya..! ”

” Haaah… Makam? ” 😲😲

” Mbok rasah lebay kung! ” πŸ˜” jare Ahmadi

” Makam siapa itu kah? ” Takonku nganggo bahasa Indonesia

“Dulu ada yang pernah bilang ada makam tanpa nisan, tapi tepatnya kita ndak tau, critanya waktu dulu jamanya petrus ( penembak mistetius) tahun berapa saya ndak ingat, nah ada preman tertembak dan di kubur di tanah saya itu, dulu daerah situ kan masih kebun, mungkin arwahnya masih gentayangan! ” Jare Pak Kris

“Waah mbok sampeyan jangan meden medeni saya to..! ” πŸ˜”

“Loh katanya kamu pemburu hantu kok takut? ”

” Endak masalah takut, Lha ini mungsuhe hantu gentho.. ee.. ambyar ikih..! ”

Tak sawang Ahmadi malah nyekeke.. hh… Dus nan og

Gandeng wes tompo duwit panjer gelem ra gelem tetep kudu dilakoni iki hedehh..

“Yaudah nanti sore coba tak ceknya..! , pokoke beres..! ” Omongku

Bareng wes diwenehi alamat kos kosane, Ahmadi karo pak Kris njaluk pamit.

Bar do bali aku gage ngetokke motor arep golek sarapan bubur.. πŸ˜ƒ

Pancen sing jenenge rejeki yo lur.. Teka tanpo dinyono nyono. Tangi turu wes ono sing ngeteri duit mangatus ewu πŸ˜„πŸ˜„nek mbendino ngene terus iso ndaptar kaji aku wkwkwk

“Arep nengendi kung? ” Krungu swara menyapa .. Aura sing maune cerah mbalik dadi buthek.. hh

Ora pangling suarane si P.. πŸ˜”

“Arep golek sarapan bubur ! ” πŸ˜”

“Jajake bosss sss! , ngelih je bosss..! ” 😁

Ajeg.. hh.. Wes tak bedek.. πŸ˜”

” Yo ayo..! ” omongku ra pati iklas

Si P langsung mboceng.. hh.

“Kok slentang slenting mambu tai to kung? ” takone si P

” Taimu kui..! ” Omongku ketus

” Kowe bar midak telek po Kung? ” Omonge si P karo irunge nyengir nyengir nggoleki sing mambu

“Ora ki..!, ojo ojo kowe sing midak, ndelok sandalmu! ”

” Ora.. Yo gilo sandalku resik..! ”

“Asembuh lah… Arep sido tuku bubur ora, wes gek mangkat! ” Omongku

Neng ndalan si P Ming ribut mambu tai wae.. Suuog.. hh

Tak bacutke crita ku ya lurr, rasah do baper, iki ming crito ndobos og 🀣

Gandeng weteng wes ngelih budal golek sarapan bubur ayam boncengan karo si P.

Tekan warung jebul isih kebak sing do jajan, sajake bar do pit pitan. Pancen bubur ayam langgananku iki rasane sedep, regane yo ora larang.

Aku karo si P waton ndresel golek lungguhan trus obo

” Bubur ayam dua mang!, sama es teh panas ! ” 😁 maklum bakule wong bandung dadi ora iso Jawa

Tak sawang si P isih miling miling nggoleki opo ora cetho πŸ˜”

” Kowe ki ngopo to Peee..koyo wong mbingungi mbok lungguh anteng ? ”

” Kok aku isih mambu tai yo Kung? ” Jare si P

“Irung mu paling…, gupak lencung ! ”

“Kowe ora mambu po Kung? ”

“Ora I, biasa wae ”

“Opo awak dewe ditutke hantu tai yo Kung? ”

“Matamuuu.. Ono hantu og tai hhh.. Aneh aneh wae kowe kui Pee.. Wes rasah crewet ora menak menaki wong arep madyang hh.. Suog! ”

Sory yo lur si P ki pancen wonge njijiki tenan og, lha neng warung je malah ngomongke tai.. hh.. Sing do jajan lak yo do bubar dewe dewe to.. hh. Cen wong ra nggenah tenan og.

Bubar sarapan, mbayar trus bali, Ming biasane si P ki nek bongso untalan ki dokoh banget , gayane ora dintekke

“Ndingaren ora entek kowe Pe? ”

” Rasane dadi aneh je Kung! ” πŸ˜”

Ning suwe suwe.. aku kok curiga karo diriku sendiri yo lurr.. Tak rasak rasake kok kaya teng klenyit

Ojo ojo aku lali po yo? 😞

Bajlak sekali nek nganti tenan.. Hedehh..

Langsung pancal motor bali njujug kamar mandi..

Lhaaaa.. Lak tenan 😩😩😩😩😩😩

—–+++————–

“Pee.. Mengko kancani aku neng kos kosane pak Krismantoro yo ! ”

“Sopo kui? ” πŸ€”

“Komendane kadir jare ”

” Ngopo? ”

“Hayo Ming dolan! ”

“Kapan? ”

” Mengko tak ampiri! ”

” Siap..!, ono madange ora Kung? ”

” Kowe ki sing dipikir ming untalan tok hh.. Mau ora entek we”

” Lha biyangane og mosok mangan bubur mambu kopet.. Hh. Dadi njijiki…kowe to Kung seng kopeten! ”

“Wooooh .. Waton omong..! , Fitnah keji kui.. Aku ki wong resikkan yoo.. Padakke kowe wae cah crobo! ”

“Takraku kowe je Kung, wes tuwo ngising lali cewok! 😁😁 ”

“Matamu kui.. Padakke wes pikun! ” ..

Aku tetep gah ngaku.. Wkwkwk edan po nek ngaku ki 🀣 iso diomong omongke sak jagat raya..

Jam wolu bengi aku tekan tujuan. Ditemoni karo anake pak Kris.

“Mbah Kung ya?, ayo silahkan masuk!, aku dah dikasih tau sama ayah, tapi ayahku sekarang sudah pulang! ” Jare anake pak Kris sing ngaku jenenge Niken

” Ngendi e nok sing katane ono hantunya? ” Takonku

” Wah.. Nek tepatnya saya endak tau mbah.. !,Tapi sering terjadi kegaduhan di lantai dua!” Jare Niken anake Pak Kris

“Boleh saya liat liat? ”

” Silahkan mbah! ” 0monge Niken karo ngejak mlebu .

Kos kosan khusus putri, 20 kamar, ngisor 10 nduwur 10 , ngarepe ono omah induk dinggo anake Pak Kris.

“Wah bagus ya kose.. Ini isi semua? ” Takonku

“Tadinya penuh mbah.. Tapi sekarang banyak yang kosong, terutama lantai dua! ”

“Jan Jane iki arep ngopo to kung? ” Takone si P penasaran

“Berburu hantu! ”

“Biyangane og ngertio gah melu aku! ”

“Mbel gedes.. Neng kos putri og nganti ora melu! ”

“Iya sih! ” 😁

“Arep madang ora mengko? ”

“Madyang bossss..! ”

” Makane rasah crewet! ”

KASUS DIBUKA… ! greng.. greng.. greng… πŸ˜…

Mboko siji kamar kamar tak tiliki. Kamar kamar sing isih ono penghunine tak kon metu ndisik. Penghunine do heboh dikiro ono oprasi KTP seko kelurahan.

” Tenang aja mbak..!, ini cuma mau ngecek ada cowok sembunyi di kamar endak!, mbaknya namanya siapa?” Jare si P.. hedeh.. Ming arep modus

” Eleng peee..rasah modus Isih do abg, jatahmu ki rondho 😁”

Lantai siji blas ora ono energi lelembut.

” Aman sini nok nggak ada mahluk astralnya!”

Lanjut munggah neng lantai 2 .

Begitu tekan lantai 2 howo energi ghoib mulai kroso nganti kandeg lakuku… Mripatku nuju neng kamar no 203 . Tak matke seko sela sela lawang metu koyo kabut ning werno ireng , jelas nandakke nek ono lelembute.. hhh..

“ono opo Kung kok mandeg? ” takone si P

“Ati ati pee.. Kayane demite neng kamar 203 kae! ”

” Tenane lho kuung..! , ora meden medeni! ” πŸ˜”

” Mbak Niken iku sing kamar nomer 203 kae ada penghunine opo ora? ” Takonku karo Niken anake pak Kris

“Ada mbah… Tapi orangnya baru pulang! ” Jawabe Niken

“Berarti kosong nih? ” Takonku

” Ya iyalah… Masak ya iya dong! ” Jare si P

” Sing tak takoni Niken dudu kowe clok! , ora guyon iki, nek demite korban petrus iso modar awak dewe..! ”

“Petrus ki opo? ”

” Lha embuh.. Ming jarene pak Kris og! ”

” Iya mbah…, kamar itu kosong sementara! ” Jare Niken

“Berarti dikunci? ”

” Iya.. Tapi aku ada duplikatnya, sebentar tak ambilkan ” Omonge Niken karo mlayu mudun njikuk kunci

“Petrus ki sopo to Kung? ”

” Petrus ki gentho! ”

“Kok rung tau krungu ono gentho jenenge Petrus”

πŸ€”

” Aku we yo agi krungu iki, nek ceritane pak Kris, Petrus ditembak, mayite dipendem neng kene ”

” Ojo ojo sing ngganggu arwahe Petrus yo kung? ”

“Bisa jadi! ”

“Ini mbah kuncinya! ” Jare Niken karo ngulungke kunci πŸ”‘ lawang.

Aku gage mlaku alon alon tak inguk seko cendelo kamar 203

JIABANG BAYIIK.. neng njero kamar aku weruh ono wujud pawongan wedok rupane gosong gosong. Sak awak metu kebule werno ireng koyo bakaran ban. Iki jelas dudu Jin ning iki jiwane menungsa.. hh

Ono masalah opo iki kok nganti jiwane ora iso bali neng alam kelanggengan. Banjur jiwane sopo iki?

 

Misteri Hantu Kos Kosan

 

tansamar pamoring sukma, sinukmaya winahya ingasepi, sumimpen telenging kalbu pambukaning warono, tarlen saking liyep layaping ngaluyup. Pindho pecating sumpeno sumusuping rasa jati.

“Jebul demite cewek ayu pe..! ”

” Tenane kung? ”

” Tenin.. Koyo artis! ”

” Sopo? ”

” Hayo demite kui! ”

“Maksudku artis sopo wuuu…” πŸ˜”

” Maria Ozawa! ”

“BAJILAK Tenane… kene aku pingin ndelok! ”

“Yo nyoh..! ”

Cuh.. Cuh.. Cuh.. Tak idoni Nganti klomoh raine si P πŸ˜…

” Haaajinganii… Aku durung siap malah wes disembur.. Ababmu mambu tenan je Kuung..! ” Jare si P ro gebres gebres

“Crewet.. Jare pingin weruh..! ”

Lawang kamar tak bukak byak. Penghunine kaget trus namatke aku tanpo kedhep.

Demit wedok raine medeni,uireng gosong matane murub werno abang rambute acak acakan , ketok nek nesu. Seketika si P mbengok banter trus semaput…

” Kuntilanaaaak…! ”

Wkwkwk.. Rasembodo le nggleling diweruhi demit langsung njengking.. πŸ˜‚

” PERGIII…!, PERGIIIII… KAMU… PERGIII…! ”

demite langsung ngamuk…..

” SABAR… SABAR.. MBAK.. SABARR…! ” omongku

deknen langsung meneng namatke aku..

“KAMU BISA MELIHATKU?…. KAMU BISA MELIHATKU…? ”

aku Ming mantuk alon..

demite saknaliko nangis gero gero…

Bareng wes tekan lantai 2 kamar no 3 ( 203 ) aku diweruhi wujud wong wadon seng sak awak gosong nganti koyo areng.

Lawang kamar gage tak bukak, deweke ngerti aku langsung ngamuk… Mbuh ngopo sebab e. Ananging bareng deweke ngerti yen aku iso weruh wujud e deknen langsung nangis gero gero..

“Dik Niken.. sopo sing manggon neng kamar iki? ” Takonku karo Niken anake pak Kris

” Maksudnya? ”

“Sing manggon neng kamar iki kui sopo? ”

“aku nggak ngerti ”

“Loh kok iso ndak ngerti kan ono catetan e? ”

“Maksudnya aku nggak ngerti bahasa Jawa! ”

” Oooalahh… Yang nempati kamar ini siapa? ”

” Oow.. Yang nempati mbak Desi! ” Jare Niken

” Sudah biarin aja temanku yang pingsan itu, nanti lak bangun sendiri! ”

” Des.. Desi.. Namamu Desi ya? ” Takonku karo demit sing isih nangis ngguguk

“TOLONG SAYAA PAAAK… TOLONG SAYAA..! ” bengoke demit karo nangis marai nggrantes neng ati.

“Kamu kenapa nduk?” Takonku

Deweke njur malah ndeprok sujud nengarepku karo nangis e soyo banter.

“TERIMAKASIH TUHAAAN… TERIMAKASIH TUHAAN..! ” 😭😭😭😭

“Sabar sabar.. Des.. Ada masalah apa, ayo aku diberi tau masalahmu barang kali saya bisa membantu, tapi saya bukan TUHAN lhoo…! ”

Deweke trus meneng, namatke aku, tangane sing ireng nyekel sikilku.. Trus… Whuuuus.. Koyo ono angin bater nyedot jiwaku ngliwati ruang waktu bali neng jaman sakdurunge Desi mati.

Neng kono aku diweruhi kahana koyo ndelok rekaman kejadian.

Ternyata jenenge dudu Desi.. hhh Niken kleru le menehi info.

Endah laksita jenenge.

Endah kui wong Jepara.. Aku diweruhi kahanan waktu si Endah bar wae lulus sekolah SMA negri neng Jepara.

Endah bocahe ayu, supel, enerjik jian ketok seneng banget deweke dinyatakan lulus.

Endah duwe adi lanang jenenge Ardhi. Endah iku anake bu Wari, bojone wes meninggal dadi Endah karo adine kui anak yatim. Kehidupan e ya ngono kae lur.. Iso diomong prihatin. Lha piye sing dinggo urip Ming njagakke pensiunane bapake karo hasile bu Wari le dadi buruh lepas .

Nah suatu ketika si Endah kepingin neruske kuliyah, nanging bu Wari ora setuju.

Nek karepe bu Wari si Endah kon nglamar gaweane wae dinggo nambah hasil merga biaya kuliah kui larang. ibu Wari ora sanggup ngragati .

tur si Endah kui disenengi Pak Paimin duda sugih juragan mebel . Bola bali nembung karo Bu Wari yen wes lulus arep dipek bojo ke 2 .

Nanging si Endah tetep kekeh kepingin neruske kuliah.

“Kuliyah kui ragate akeh nduk.. ” Omonge Bu Wari sedih

“Aku arep kuliah nyambi kerja og buuk dadi ora ngrepotke njenengan njenengan ojo kuatir! ” Jare si Endah

” Mbokwis orasah neruske kuliah.. dadi bojoe pak Paimin wae malah opo kepinginanmu bakal keturutan nduk! ” Jare Bu Wari

” Ibuk kiii… Moh aku… ☹️ wes tuwo.. Ibuk wae kono sing kawin karo pak Min..! ” Omonge Endah karo mlebu kamar

Hhh.. Endah ki cah radong tenan og.. Kawin karo wong tuo ki malah penak lho.. Santene kentel.. πŸ˜‚ batinku… Iyo to lur.. πŸ˜‚

Koyo sing tak critakke neng seri sakdurunge, yen jiwaku kesedot mlebu neng dimensi waktu nemoni kahanan lelakon sak durunge si Endah dadi arwah penasaran. Mbok menowo pancen kudu ngono ben aku iso ngerti lelakon sak benere.

Malah yen tak pikir genten aku sing dadi demite 😁😁 Lak yo ngono to lur, Lha aku mung iso nonton ora iso njamah, semono ugo deweke yo ra iso weruh aku 😁

Ming gumunku, angger si Endah mlebu kamar mandi ora iso tak delok hhh. Jian menyebalkan sekali to kui lur.. Jian peteng ndedet ora iso weruh opo opo.. 😞 . Padahal penting lho kui..iyo to lurr..dinggo ngerteni neng kamar mandi ki ngopo wae. Biasa to lur… Cewek ki aduse suwi

Wes tau og tak enteni neng njero jeding.. 😁 si Endah wes nggowo anduk ..

Ini waktunyaaa… πŸ˜‚πŸ˜‚ batinku.. Nanging bar deknen mlebu kamar mandi nutup lawang njur mak… Pet… Peteng ndedet ora iso weruh opo opo…hhhh 😞😞 Ming trus sentub.. Mambu kopet.tak kira telekke wong ayu ki wangi je.. Jebul yo podho wae πŸ˜„

Jiann.. Menyebalkan sekali.. Hhh.. Sajake wes di blok.. dianggep spam.. 🀣🀣🀣

Ora kok jeneng aku ki mesum lho lur.. Ngono kui manusiawi og 🀣🀣🀣

“Ning nek yu Wari sing mlebu… ? ” Kowe lak Ming arep takon ngono to lur…..

Rasudiii…! . 🀣🀣

Wes lah bali neng ceritane si Endah

Meneng meneng si Endah melu seleksi ujian masuk perguruan tinggi negri. Nek coro mbiyen UMPTN

Ndilalahe ketompo. Si Endah seneng banget ning yo sedih merga mikir masalah biaya..

Si Endah matur karo ibune

“Buuk..!, aku tak neruske kuliyah yo buuk, aku kemutan sakdurunge bapak seda nate ngendiko yen aku kudu sekolah sak duwur duwure “.

Ibune Ming meneng wae.. Mripate ndrejes eluh..

” Aku wes ditompo sekolah negeri neng Jogja, buuk… Oleh yo buuk! ”

“Mbok rasah to nduuk, nek karepku ki kowe golekko gawean, sing kuliyah ben adimu Ardi, deweke kan cah lanang, sesok bakale duwe bojo ngopeni anak bojone, lha nek kowe sekolah duwur arep nggo ngopo.. Rawurung yo mung neng pawon… Masak, sokor sokor kowe gelem dipek bojo pak Paimin, uripmu wes penak, opo opo keturutan, njalok omah tukokke njalok mobil dewe tukokke wiss.. Uripe ora rekoso koyo saiki, samben dino Ming diuber bank plecit, bingung mbayar listrik, ledeng hhh” Omonge yu Wari sedih

“Wah emoh aku buuk… Jaman saiki wong wedok kudu yo iso sekolah duwur koyo pesene bapak mbiyen, ben ora banget banget tergantung karo wong lanang . Aku ora njaluk duwit kok buuk.. Aku duwe tabungan sing tak jaluk Ming pengestumu buuk! ”

“Kulo nuwun… Bu wari… Kulo nuwuun.. Dik Endah…. Permisiii… Si abang imin datang! ” πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†

Tak sawang menungso sing jenenge Paimin teko..πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜…πŸ˜… Wkwkwk..

Wonge ceking, nganggo topi pet hem batik dilebokke nganggo dasi kupu kupu jiaaan gaul tenan.. 😁😁

Tak sawang meh mirip Boneng.. Untune rodo turah 😁

“permisiii… Dek Endah cantiik.. Abang datang bawa bunga 🌺🌻🌹🌷🌺🌻🌹🌷🌺🌻🌹🌷 ! ”

“Kae pak Paimin teko.. Di temoni kono! ” Jare bu Wari

“WEGAHHH…! ” jare Endah trus mlebu kamar 😞

Rumangsaku si Endah ki sombong banget… Yo to lurr.. Wes direwangi dandan gawakke kembang ora gelem nemoni.. hhh.

Pura pura ndak mau ning Jane ngarep… Yo to lur..

😁

Sing sabar yo miin… Cah wedok ki nengendi endi podho wae… Sok jual mahal 😁😁

Si Endah tetep kukuh kepingin neruske sekolah . Singkat crita si Endah minggat seko omah karo ninggali selembar kertas sing ditemplekke neng lemari pakaian .

“NYUWUN PANGAPUNTEN BUU.. ENDAH TETEP KEPINGIN KULIYAH. KADOS KEINGINANE BAPAK. IBU AMPUN MARAH NGGIH.. HANYA DOA RESTU IBU YANG SAYA MINTA..

ENDAH SAYANG IBU

bu Wari mung iso ndrejes moco surat e si Endah

” Yowis nduuk cah ayu…, yen pancen adreng kekarepanmu.. Ibu Ming iso mengestoni.. Muga muga kabul kang dadi penjangkamu! ” omonge bu Wari lirih karo nangis

Singkat crita si Endah wes iso kuliah. Bener banget le ngekos neng kos kosan e Niken anake pak Krismantoro.

Endah pancen wonge ulet banget, kuliah nyambi kerja opo wae dilakoni waton halal …dadi seles, dodolan online Nganti direwangi dodol gorengan neng kampus..

Awal awale lancar.. Nganti matakuliyah teori rampung .

Bareng tekan wayahe sekripsi si Endah rada kangelan. Akhire ono dosen apikan sing nawani mbantu gawe sekripsi. Malah ora Ming kui.. Nawani papan barang dadi rasah ndadak ngekos. Awale si Endah emoh.. Ning gandeng kepepet butuh suwe suwe gelem.

“Waiting tresen jalinten saking kulinten ”

Suwe suwe anune si Endah iso di glibeng alus..

Terjadilah hubungan terlarang antara dosen pembimbing sekripsi dengan mahasiswinya. Karang dosen kui yo uwong je lur.. 😁.

Rasah tak critakke yo lur.. Saru,

cukup aku dewe wae sing samben bengi nonton… 😁 .. Jian cenggur pokmen.. Arep nempil yo ra iso 😁😁

Gandeng Dosen e Maine terlalu ngodor ( bernafsu) nganti crit didalam hhhh lali ora ngango alat kontrasepsi… Hayo dadi..

Dadi geger… 😁

Mongko dosen e wes duwe anak bojo..

Dyaaaarrr….

Makane rasah sok dolanan tiiiit tiiiit.. ( sensor) gerang tuwo ora dong πŸ˜…

Nek ngene iki sing salah njur sopo jal?

Wong loro do kiwah kiwih.. Wedi isin

 

Misteri Hantu Kos Kosan

 

Akhire

Endah digawa Dosen e neng dukun di peksa aborsi..

Ngerti dewe..dukun kan ora duwe ilmu tentang kandungan.ming waton nekat wae. Di aborsi kui loro biyangeti. Ketok seko si Endah le njempling njempling.lha piye le ora loro…nggon anune si Endah dileboni kayu sak mono gedhene trus disogok sogoke ben bayine gogrok..jiaan nganti godres getih…mongko ora nganggo obat bius, wes bayangin…

Wong aborsi kui wes loro dosane gedhe sisan.

Saking ora mentolo ndelok Endah le sambat loro… Mripatku langsung pet… Peteng ndedet. Coba tak lekke alon alon jebul aku wes bali neng ragaku.

“Kuung sadar kung… Sadar! ” Krungu suarane Ahmadi kadir

GREGAH tangi…. Pungun pungun

” Aku nengendi iki? ” Takonku

Gandeng aku ora tego meruhi si Endah di aborsi karo dukun ora cetho..

Lha piye lurr.. Si Endah ngoling oling merga anune.. (Jenenge ra ngerti aku ) di sogoki nganggo kayu sak mono gwedene. Jiwaku koyo ketampek angin bali menyang ragaku. Gregah tangi..

Awaku kroso lemes banget, tak sawang neng kono wes ono kang Ahmadi kadir

“Kung…!, sadar kung sadar..! ” Capet Capet krungu swarane si kadir.

“Nengendi iki kang? ”

“Yo isih neng kos kosane pak Kris! ”

” Pirang ndino aku le ora sadar? ” Takonku

“Yo meh sedino! ”

“Pantesan aku ngelih banget! ”

” Lha si P nengendi? ”

” Kae neng njobo lagi crita ditanggap karo cewek cewek , jare bar gelut karo kuntilanak ”

“Gelut? ”

“Iyo jare kowe kalah..!, ora iso ngatasi njur si P gelut! ”

“Woh.. Ming lagi weruh ujude we langsung njengking og gelut hedeehh..! ”

“Gimana ini ..?, katanya pemburu hantu.. Kok pada pingsan semua? ”

Ujug ujug pak komandan Krismantoro njedul ditutke karo niken anake.

” Maaf ndan.. Bukanya saya pingsan tapi… ”

” Tidak pingsan bagaimana wong saya tau sendiri og! ”

Wah wes jian angel iki le arep nerangke.. Hedehh..

“Mbak niken.. Dulu yang nempati kamar no 203 , lantai dua itu namanya Endah orang dari Jepara? ” takonku

“Iya betul.. Kok simbah tau, sebelum mbak Desi dulu di tempati mbak Endah! ”

Modyarrrr….

“CIANDAK ORA KOWE..! ” bengokku

“Sebenarnya yang mengganggu tempat ini adalah arwah penasaran! ” Omongku

” MBAK ENDAH SUDAH MENINGGAL? ” takone si Niken ketok kaget.

Krungu swarane Niken… Grudug penghuni kos kosan do moro merga kepo 😁😁

” Jadi yang mengganggu tempat ini itu , jiwanya si Endah! ” Omongku

“Apa bener omongmu itu mbah! ”

“Nanti tak critain semua.. Tapi sebelumnya.. Madang booooosss.. Saya ngelih πŸ˜”! ”

“Ahmadi sana beli nasi! ”

“Siap ndan..!, arep opo kung? ”

“Nasi padang wae kang ” 😁

“Aku yo ho o kang.. Biasa bergedel tempe! ” Si P melu obo

” Kowe podo kung? ”

“Ora aku sak sake.. Ae Waton ono ayam rendang karo paru! ” Omongku maklum kahanan lagi koyo ngene.. Ngirit

Bubar madyang tak critakke kabeh lelakone si Endah

“Lha trus bagaimana ini supaya kosku aman tidak ada gangguan! ” Takone pak Kris

“Ya kita harus menolong jiwanya si Endah! ” Omongku

“Trus caranya? ”

“Sebentar baru tak pikirkan.. Siapa diantara kalian yang satu angkatan dengan Endah? ” Takonku karo penghuni kos

“Mbak Linda! ” Jare niken

“Bener kamu satu angkatan lin? ” Takonku

Si linda mantuk

“Kapan kamu terakhir melihat si Endah? ”

” Dua bulan yang lalu om! ” Jare Linda.

“Waktu.. Itu… .. .

( kumenangiiiiiiiis, membayangkan……. )

“Saya terakhir ketemu Endah dua bulan yang lalu saat mengerjakan Tugas Akhir! ” Jare si Linda

“Kamu ngerti ora.. Bar pindah dari sini dia trus tinggal di mana? ” Takonku

“Sebenarnya Endah merahasiakan tempat tinggalnya, tapi aku pernah mengikutinya mbah! ”

“Jadi kamu pernah mengintili dia? ” Takonku

“Mengintili itu apa mbah? ”

“Mengintili itu… Mengentuti.. Eh.. Mengetutkan! ”

” Mengikuti mbaah.. Iya pernah!, karena tidak sengaja aku melihat si Endah dijemput pak Sam pakek mobil ” Jare Linda

“Pak Sam itu siapa? ” Takone pak Kris mulai kepo

” Dosen kami pak! ”

“CIANDAK ORA KOWE..! ” ora sengojo aku mbengok nganti do kaget kabeh 😁😁

Aku trus mulai pidato

” Sodara sodara sekalian.. Saya mau bercerita tolong disimah baik baik! ”

Trus tak critakke lelakonku seko awal tentang si Endah.

Kabeh nganti terharu ngerti nasipe Endah

” Wes kang saiki tugasmu sebagai seorang polisi aparatur negara wani ora?”

“Wani opo? ” Takone Ahmadi

“Hayo mbongkar kasus iki! ”

“HARUS BERANI LAH..!, MBAH KALAU MEMANG BENAR SEPERTI APA YANG KAMU CERITAKAN NANTI TAK KASIH HADIAH! ” omonge pak Kris rodo emosi

” tapi hati hati lho pak.. Ini seorang Dosen senior lho mungsuh wong pinter iku berat ! ” omongku

“TIDAK PEDULI.. MAU DOSEN KEK, MENTRI KEK AKU TAK PEDULI, YANG SALAH HARUS TETAP DIHUKUM! ” omonge pak Kris tegas karo brenose njegrak njegrak πŸ˜†

” SIAPKAN ANGGOTA KITA TANGKAP DOSEN BAJINGAN SEKARANG JUGA! ”

“SIAAAP…! ”

ora suwe wes do teko anggotane kadir ngango pakaian preman.

“Semua sudah siap..? ”

“SIAP NDAN..! ”

“MANGKAAAT…! ”

Pertama nggrebeg omah pak Sam.. Sang Dosen. Ndialahe pas neng omah.. Langsung di ciduk digowo neng kantor polisi.

Kedua ngoprasi omah kontrakan neng daerah jalan magelang, sing dikontrak pak Dosen dinggoni si Endah.

Omahe di kunci rapet. Kepekso dibongkar paksa polisi .andadekno geger tangga teparo do kepo.. πŸ˜†

Kabeh ruangan disisir nggoleki jenasahe si Endah.

Akhire ditemoke ragane Endah neng kamar. Gage digowo ambulan sing wes disiapke polisi trus digowo neng RS Sardjito untuk di otopsi.

Nanging ono kae lo kan. Jebul si Endah isih urip.

“Astaghfirullah…

Ning kondisine parah banget lur… Ming kari balung kebungkus kulit.

Dukun aborsine akhire yo ketangkap..

” Bali yo pe.. Kasus e wes rampung! ”

” Lha trus….?, entuk mbel gedes ora kung? ”

” Peee… Sing jeneng Tetulung kui sing iklas..!, ojo ngarep arep bayar..! ” omongku.. Ning batiku.. Cen biyangane og si Kris ki.. Bareng beres do minggat.. Ora sesuai karo omonge neng ngarep huuh😁

“Yo ayo..bali Ning Madang meneh yo boooss! ”

” Ning saiki sego kucing wae yo pee..! ”

“Bali dadi kere meneh po kung! ”

“Creweeet! ”

Wkwkwk…

Let telung ndino aku lagi jagongan karo si P diparani kang kadir karo nggowo bungkusan .

” Iki titipan e pak komandan! ”

” Opo iki… Mbok rasah repot repot! ” 😁

” Kabare Endah piye? ”

“Isih koma neng RS durung sadar.. Ning kluargane wes dikabari, saiki sing nunggoni adine si ardhi jenenge ”

“Ow.. Njur Dosene? ”

“Wes mlebu proses hukum! ”

” Ming goro goro sak crit yo kang, dadi geseh kabeh..! ” 😁😁

” Cen asline wong lanang ki ngacengan.. Ming kari kuat ngampet ora ” Si P ajar omong

Bareng kadir wes bali

“Kui pe.. Oleh olehe pak Kris di bukak! ”

” Opo iki kung? ”

” Paling bakpiya ! ”

Bareng dibukak jebul isine Duit abing abing..

” Wes kowe njipuk sik pe..! ”

Si P njikuk sak lembar aku yo sak lembar trus sisane tak wenehke rumah sakit dinggo biaya perawatan si Endah.

“Mengko nek di takoni si Endah.. Omong wae dari hamba Allah..! ” omongku karo bagian administrasi rumah sakit

3 sasi sak banjure aku krungu kabar yen Endah wes mari malah wes berhasil lulus di wisuda dadi SARJANA . 😁

================================ TAMAT ==============================

 

Sumber: Dokter Kung TOp

  • Bagikan