Misteri Pembunuh Berantai

  • Bagikan

Misteri Pembunuh Berantai – Haloo… 😅✌Dulur dulurku kabeh, piye kabare?, apik apik wae to?, joss pokoke, wes gek do nggelar kloso, lungguh anteng gek tak critani.

Koyo biasane, iki Ming crito ndobos. Ora ono nyatane dadi yo rasah do protes!, lha wong Ming ndobos og di protes, aneh. Sing salah yo kowe, di dobosi og gelem 🤭🤭.

Critane ngene.

Misteri Pembunuh Berantai

Gandeng lagi do dadi gemak lanang ( RAAAAKECRET…ORAAAKECREEET..! )

aku karo si P do jagongan neng teras ngarep omah. Biasa lur, ngobrol masalah mancing.

” Aku jane wes gatel pingin nyawangan kambangan angslup je kung! ”

” Lha winginane kowe lak mancing to?, blas raono gondolan po?”

” Blass..!, ikan nggak mau makan , cuma minum! ”

” Hayo sesok umpane, nganggo es dawet! ” 🤣🤣

” Sesok mancing neng Sermo yo! ” Omonge si P

” Memeng aku, lagi tipis je pe.. ” Omongku terus terang

” Wooo…aku ki jane, ndene arep njilih duit kowe je kuung ! ”

” Yo ayo, tak kancani nangis bareng!”

Lagi asik nangis, dumadakan ono mobil sedan, plat polisi mandeg nengarep omah.

“Asalamualaikum..! ”

Ora pangling, resersene, si Ahmadi kadir

” Walaikumsalam..! ”

” Karo sopo kang? ” Takonku

” Kae karo anggota! ”

” Hambok kon mlebu rene, ngopi ngopi po piye! ”

“Dik sini dik! ” Omonge Ahmadi ngundang kancane

” Siap! ” Omonge si Didik trus mudun mobil

“Kok ndingaren kowe ora mancing pee..? ” Takone kang Ahmadi

” Lagi ra kecret! ”

” Mesakke! ”

” Kowe yo ndingaren ora nggowo panganan kang? ”

” Huss.. Saru! , utekmu isine ming untalan tok! ” Omongku

” Oiyo… Itu martabak telur bawa sini dik! ” Akone Ahmadi.

” Cocok..! 😂, kowe ngliwet ora kung? ” Takone si P

” Ngliwet lah kae neng mejigjer! , karo gawe wedang sisan clok ! ” Akonku

” Ok, siap! ”

” Kok njanur gunung kang, Ming dolan opo ono perlu? ”

” Jan Jane ono perlu aku kung! ” Omonge kang Ahmadi

” Opo, ono kasus po? ”

” Iyo iki..! ” Omonge kang Ahmadi karo ngetokke berkas laporan pembunuhan.

” Sopo iki kang? ” Takonku karo ndelok foto wong wadon sing dadi korban pembunuhan.

” Iki jenenge Sukuni warga purworejo, ditemukan meninggal dunia neng waduk Sermo kulon progo, diduga korban pembunuhan ”

“Wong purworejo Kok iso jembambasan tekan Sermo? ” Takonku

” Wayo kui, paling digowo yang e ”

‘ lha berarti gampang to..! , Ming kari nggoleki pacar e wes beres! ” Omongku

” Uwis yo kung..!, ning pancen Sukini ki pacar e ora jelas! ”

” Oalah…wong ra nggenah to iki? ”

” Dugaan sementara ngono, ning yo embuh, nek menurut keterangan seko pihak keluarga Sukuni, lungo ket awan, numpak kendaraan Dewe ”

” Lha kendaraan e? ”

” Ora ditemukan !, dugaan sementara iki kasus korban perampokan ! ”

” nah kasus iki podho karo sing neng Glagah, modus e podo pleg, wedok e mati di racun, trus bandhane dibawa sak kendaraan e ! ” Jare Ahmadi.

” Lha terus, aku kudu piye? ”

” Lha yo biasa to kung, ewangi mecahke kasus iki! ”

” Ono mbelgedese ora? ” Si P melu komentar karo madang lawuh martabak, temal temel ora kelingan kancane durung ngicipi blas

” Yo jelas ono lah! ” Omonge Ahmadi

” Yo karo disambi kang!, ndak selak dientekke bedhese si P ” Omongku

Ahmadi, karo Didik ngombe teh panas gaweane si P, langsung gebres gebres

” Iki teh opo e peee..? Kok asin ” Jare Ahmadi

” Wooo… Sing neng lodong kae uyah yo clok, gulane neng njero lemari ! ”

” Ho o po 😁✌ wah sory, tak gawekke neh! ” Omonge si P gege mlebu pawon.

” Gerang, gede tuwo, raiso mbedake gulo ro uyah clok, koclok! ” 😓

” Dalam tahun iki wes ono 5 kejadian yang sama! . Korban e mesti bocah wedok sing kurang perhatian seka kluwargane. Modus e, dijak kenalan, di rayu, dijak dolan, dibunuh kanti cara diracun, bandhane di rampok?”

” Gembuse disikat sisan ora kui kang? ” Takone si P

” Dari hasil otopsi jenasah korban, tidak ditemukan bercak sperma, opo bekas hubungan badan! ” Omonge Ahmadi.

” Berarti gembuse aman! ” Jare detektip kali konteng 😁

” Njur ngopo nek aman ki? ” Takonku

Si P Ming nyengenges ora ceta

” Kasus iki pancen nggregetke tenan kung, rapi banget,diduga si pembunuh orang yang sama ! , bisa dibilang ini kasus pembunuhan berantai ! ” Omonge Ahmadi

” Pembunuh e sejenis asu po?, kok berantai?” Takone si P

” Maksudte berantai kui saling berhubungan! ” Omongku njelaske

” Jare mau tidak ditemukan bekas berhubungan? ”

” Wes.. Angel, omong karo cah goblog ki, emange nek ASU mesti dirantai?, nyatane kowe? ” Omongku

“Aku kan dudu asu! ”

” Lha opo? , celeng! ”

” Priyayi! ”

” Priyayi ndasmu! ”

” Lha karepmu aku kudu piye? ” Takonku karo kang Ahmadi

” Lha jaremu mbiyen, nek ono uwong dibunuh biasane arwahe sok marani tempat kejadian, makane mbok menowo kowe iso weruh, ditakoni sopo sing mateni! ” Omonge Ahmadi

” Wahh… Nek perkara kui, aku ra njamin je kang, biasane ki malah sok ngetutke sing mateni! ” Omongku

” Tur menehe aku ndadak neng lokasi to kui, mongko aku lagi bokek! ” 😄✌

” Nek mung perkara kui, gampang nyoh, nek mung nggo sangu mancing seminggu turah turah! ” Jare Ahmadi karo ngelungke duwit lembaran abing abing. Aku lak yo dadi gengsi to lor,.. Nek tak tolak kok eman eman, nek tak tompo kok koyo wong ndremis, akhire langsung tak saut lebokke sak! .

” Lokasi ditemukan jenasah korban nengendi to kang, passe? ”

” Neng cerak dermaga! ”

” Oalah… Neng kana to…!, yowis mengko tak rana karo si P! ”

” Tulung yo kung, nek ono opo opo ngubungi aku! ”

“Siap boss..! , njaluk fotone korban kene ..! ,mbok menowo mengko isa ketemu ”

“Iki gawanen kabeh! ”

” Nyoh Pee.. Duit satus, nggo golek lumut, pokoke ngertiku ono lumut, mengko bengi mangkat mancing, neng Sermo! ”

“Oke siap! ”

” Mengko melu mancing po diik! ”

” Endak..!, saya nggak suka mancing! ” Jare didik

” Wong lanang og ora ora mancing, lanangan taek! ” Jare si P, ro nyekekek

” Saya takut diomeli istri! ” Jare Didik polos

” Ning bener kamu Dik, nggak usah ikut ikut mancing ndak kaya si P, njomblo abadi! ” 😂😂

” Koyo kowe ki ora! ” 😁😁 jare si P nyekekek

Misteri Pembunuh Berantai

Mancing Neng Waduk Sermo

Singkat crita aku mancing neng Waduk Sermo, ngunang, wayah bengi, jian hawane adem njejet. Telak telik nyawang kambangan paspor.
Kambangan ora gelem undlup, angger gelem undlup di sendal, isine Ming red Devils, yo ra popo nggo isen isen kepis,goreng garing 😄. Asline waduk Sermo ki nek di olah bener, sangat potensial dinggo wisata mancing, iso nggo nambah penghasilan penduduk sekitar waduk.

Jam Siji hawane soyo njejet, pergerakan demit pating sliwer, Ming sing tak goleki durung ketok.

Dumadakan aku weruh sosok demit wedok Ming wira wiri neng nduwur dermaga.

‘Opo yo iki sing tak goleki? ” Batin atiku.

” Pee… Bocahe ngetok! ” Omongku

” Sopo? ” Takone si P

” Sukini ! ”

” Sukini sopo? ”

” Hayo Arwahe korban pembunuhan sing diomongke Ahmadi mau awan to! ”

” Tenane kung, ora meden medeni lho..! ”

“Tenan, kae bocahe wira wiri neng nduwur dermaga, jal tak paranane! ” Omongku

” Melu kung! ”

” Kowe neng kene wae! ”

” Guah…! ” Omonge si P gage ngluntung senar

” Pokoke aku melu! ”

” Yo nggonaku sisan di kukuti! ” Akonku

” Iyo neng enteni!, aku ojo di tinggal! ”

” Yo gek sak sek..!, selak minggat demit e! ”

Bareng rampung le ngukuti, aku gage munggah neng dermaga.

 

Misteri Pembunuh Berantai

 

Rupo pucet rai putih, matane gosong, urat nadi ketok ceta wes nggaler nggaler weno ireng , nyawang aku tanpa kedep.

” Jenengmu sukini ya? ” Takonku alon

Deknen ketok kaget nyawang aku saya jeru.

Gage tak padakke foto korban pembunuhan, jian pleg ono andeng andenge neng cedak irung

” Opo bener jenengmu sukini? ” Takonku meneh

Deweke Ming mantuk, truss….

“Ibuk… Ibuuuk… Bapak…!, Aku njaluk pangapurooooo…! ” Omonge deknen lirih trus nubruk awaku banjur nangis gero gero

” IBUUUUUK… IBUUUU…. AKU NJALUK PANGAPURO….!”

“TULUNGONO AKU… TULUNGONO AKU..! ”
suarane geter tangise ngguguk.

Hayo ngene iki lur..!, sing jenenge gelo tibo mburi, bocah ora mbangun miturut karo wong tuwa, dasare kurang pengawasan seko wong tuwane.

” Tulung kandakke ibuku..!, aku sing salah aku sing luput! ”

“Sek too…! , kowe ki sukini po dudu? ” Takonku mastekke

” Iyo om..!, aku Sukini bin karto rejo! ”

“Saiki tak takon, sing njalari kowe dadi koyo ngene ki sapa? ” Takonku

Sukini Ming gedeg gedeg

” Aku ora ngerti om!, aku ora kenal, aku Ming ketemu neng jembatan bogowonto trus dijak dolan neng kene! ”

” Lha kok kowe gelem? ” Takonku

” Ngganteng banget! ”

” Kowe ki Jane waras ora to..?”

” Embuh om kayane aku kena gendam dadi ya Ming manut wae! ”

” Hess… Angeeel angeeel, kowe ndene numpak opo? ”

” Boncengan! ”

” Karo sopo? ”

” Hayo karo mas mas ganteng kui om! ”

” Lha motormu? ”

” Dititipke neng stasiun wates! ” Jare demit sukini

“Jenenge mas mas ganteng kui sopo? ” Takonku

Sukini Ming gedeg gedeg koyo wong bingung

” Hess.. Jelas kowe kena gendam wektu kui! ” Omongku

” Pee.. Ngebel kang Ahmadi, nggonku raono sinyal je! ”

” Yah mene? ”

” Raurusan..!, kene tak bel e! ” Omongku

” Haloo…! , piye pe?, sido mancing? ” Krungu suarane kang Ahmadi.

” Iki aku!, sido lah! ”

” Piye poin piro? ”

” Gebleh, malah poin demit sukini!, motore sukini opo?, nomer plate piro? ” Takonku

” Sik… Sik.. Tak bukak datane, mengko tak bel meneh! ”

Ora suwe kang Ahmadi banjur Ngebel menehi informasi

” Honda bit, no AA xxxxx..! ”

” Iki ngene, pembunuh e jenenge ora ngerti, ciri cirine wonge bagus, modus e nganggo ilmu gendam, nah motore korban ternyata di titipke neng stasiun wates, nek menurut pradugaku motore isih neng kono! ”

‘ yen ngono kowe saiki, niliki neng stasiun wae! ”

“Saiki?, mbok sing rada masuk akal sitik to kang!, saiki jam piroo? ” Omongku

” Ora popo..!, mengko tak susul! ” Omonge Ahmadi

“Ok, siap! ”

“Ayo pe..!, saiki neng stasiun! ”

” Siap..! , demit e piye? ” Takone si P

” Nek arep mbok gowo yo gawanen! ” 😄

” Gyaaah..! ”

Misteri Pembunuh Berantai

Mangkat seko Sermo boncengan njujug setasiun wates

Ngecek mboko siji,motor sing nginep neng stasiun wates.

Dan akhirnya….. CIANDAK ORA KOWE..!

motor metik werna biru isih neng parkiran.

Kaya sing tak duga yen motore korban isih dititipke neng stasiun wates.

” Kowe kok isa ngerti to kung , nek motore isih neng kene? ” Takone si P

” Pelakune iki main e rapi banget pe..!, nek durung aman deweke durung wani njukuk ” Omongku

” Lha deknen le arep njipuk kapan? ”

” Lha yo ora ngerti..!, sing jelas ora suwe…!, mergane kasus iki wes punjul seminggu to! ”

” Saiki sing baku, nasipe awakdewe saiki piye? ” Omongku

” Lha kang Ahmadi, mau piye? ”

” Jare mau arep nusul ndene, haning, tekan saiki durung teko, ancuk nan og! ”

” Golek pangan yo kung, ngelih aku! ”

” Podho..!, yo ayo ning kae motore sukini di taleni rafia po piye, ben le njukuk rodo kangelan, sopo ngerti ditinggal lungo, motore di jukuk”

Bar golek pangan trus do turu neng emper stasiun jian koyo kere tenan 😩, gek grimis meneh.. Hedehh

Jam pitunan aku tangi merga digugah karo kang Ahmadi.

” Ancuuk nan og we kang!, jare arep nusul mau bengi ”

” Sory kung!, lha pikirku nek mau bengi aku ndene njur ngopo?, ngancani kowe turu? ”

” Wuuu… Polisi ra tanggung jawab! ” 😓

” Sorry.. Sorry..! ” Omonge Ahmadi karo nyekekek mangkelke

” Karo sapa kowe kang? ” Takonku

” Kae karo Didik, nunggu neng mobil ”

“Didik polisi pah poh kae po? ” 😆 Takone si P ro nyekekek

” Motore endi kung? ” Takone kang Ahmadi

” Lha kae..!, sing ubel ubelan tali rafia ”

” Yowes mengko tak gawane neng polsek, dinggo barang bukti! ”

” Rampoke durung kecekel og arep dinggo barang bukti ki piye karepmu? ”

” Maksudku diamanke! ”

“Hambok mengko nek rampoke wes kecekel, saiki ben neng kono wae! ” Omongku

” Lha trus kapan?, mosok awakdewe mbendino ngenteni neng kene terus! ”

” Lha yo ora..!, kan iso ngongkon petugas parkir e kon ngubungi kowe nek motor kae arep ono sing njukuk! ”

” Ndingaren kowe cerdas kung! ” Jare si P

” Acrewet..!, , aku ki Jane ket mbiyen cerdas yo, Ming goro goro sering dolan ro kowe dadi goblog! ”

” Yowes aku manut kowe, saiki golek sarapan soto sik yo! ” Omonge Ahmadi

” Cocok..!, ning tak adus ndisik, pliket kabeh awakku ket wingi rung adus! ” 😁✌

Bubar golek sarapan trus bali meneh neng stasiun wates, merga aku duwe filing yen dina iki motore arep dijukuk.

” Iki mengko to kang, sing arep njukuk mesti wong loro boncengan, sing siji ngenteni neng njobo nah kui mesti penadah motor curian. Lha mengko sing mlebu njukuk motor, jelas kui rampog ke, wes enteni kene sedilit engkas! ”

Lha kok tenan, jam setengah sepuluh ono wong boncengan mandeg neng ngarep stasiun, sing siji mudun mlaku mlebu neng parkiran. Pawongan cilik kuning bagus rupane. Deweke nggoleki motor trus clingak clinguk rada curiga ngerti motor e ditaleni rafia .

Jebul tenan pandugaku, jam setengah sepuluh perampoke njedul, sajake selak butuh duwit ☺.

” Wes kae kang..!, sing mbok goleki wes njedul, sampean karo Didik saiki nyambangi sing numpak motor kae..!, ojo nganti ketoro, oprasi senyap..!, ojo nganti deweke curiga, langsung jabut kuncine ndak kabur . Trus gage di ringkus. Aku karo si P tak marani perampoke sing awake luwih cilik kae! ”

” Siap..! ” Jare Ahmadi

” Ayo pe..!, diajar cah kae! ”

” Ok…!, wes suwe ora mangan uwong! ” Jare di P nggleling

Aku karo si P mlaku alon alon marani wong bagus sing kawit mau clingak clinguk curiga merga motore ditaleni rafia. Wong bagus mau njur mbatalke le arep njukuk motor. Ketoro arep mlipir bali metu. Ning tetep tak petukke trus tak cegat.

” Mandek sik mas! ”

Dewek e kaget trus gage arep mlayu, langsung tak geret jaket e. Karo si P langsung di tendang sikile tibo njungkel, njur gage ngadek trus pasang kuda kuda arep nglawan.

Nanging sepiro banggane wong siji musuh loro

“HAJAR PEE…! ” omongku

” Plakk.. Plook… Gedebag gedebug! ”

Cah bagus mau dinggo bancaan wong loro, ewo semono isih wani nglawan ngetokke senjata tajam seko balik jaket e.

” ANGGEPMU AKU WEDI WERUH GAMANMU..! ” bengokku karo tak pentung I ndase nganggo genter dowo . Gamane ucul seko tangane, langsung tak tubruk tak cekeli kenceng katoke ting glundung neng latar . Deknen tetep meronta arep mlayu tak cekeli kenceng katoke nganti mlorot ,Ming cawetan tok. Sikile njejaki raiku jingan og. Untunge si P sigap

” SALAM DARI BINJAI! ” bengoke si P trus bak buk bak buk

Akhire wong bagus mau iso di ringkus, tangane trus di borgol, Ming gumunku cah lanang og cawetan gek rupane ping meneh..

Gandeng aku penasaran langsung cawete tak plotrokke…. YAAA.. AWOOOH…!

Deknen langsung ndodok nurupi barang e 😩

“JEBUL KOWE KI WEDOK TO…! ” 😖😖😖

” pantesan mau tak tendang ora ambruk..! ” Jare si P

“Hayo jelas ora loro..!, kui deloken jembute ketel banget! ” Omongku

” Hess.. Jian gek ngadek tak benake cawete, karo iki katoke dinggo..! ” Omongku

” Mbok diwudani sisan we kung malah apik! ” Omonge si P

” Ojo mesakke..! ”

Singkat ceria wong loro di glandang neng kantor polisi.

“Kang , saiki aku terno nengomahe sukini ono sing kudu tak sampekke karo ibu bapake sukini! ” Omongku karo kang Ahmadi

” Siap… Lha motore si P piye? ”

” Pe.. Kowe rasah melu yo!, kowe balio karo alat pancingku di gowo ojo lali, iki tak sangoni rongatus ewu! ”

” Siap..! ” Jare si P

“Ayo kang selak sore! ”

Akhire aku moro nengomahe Sukini neng daerah perbatasan purworejo nemoni bapak ibune. Opo sing dadi kajadte sukini tak sampekke kabeh. Karo tak omongi yen sukini kui wong apik apik ora koyo sing di dakwo uwong uwong, deknen kui keno pengaruh gendam. Malah saiki sing mateni wes kasil diringkus polisi.

Bapak ibune Sukini lego rasane , bola bali ngaturke panuwun karo nangis ngguguk.

Kasus ditutup 😁

—————

Seminggu sak banjure aku krungu kabar seko kang Ahmadi. Wong wadon sing diciduk neng stasiun wates kae wong kokap, miturut pengakuan penyidikan deknen wes mateni wong 7. Sasaran bocah wadon abg sing duwe kendaraan. Dadi kasus pembunuhan berantai iso terungkap kabeh.

Mulo ya lur.., terutama sing duwe anak wedok wes mulai gedhe, kudu diawasi, lungone nengendi, kancane sopo wae.. Nek bali kudu jam piro, .. Bukane crewet utowo juweh, Ming njagani nek terjadi opo opo lak seng ngrasakke kelangan lak yo dirimu to… Wes ndang kenalno aku wae malah aman 😆✌

” Ono kasus meneh ra kang?, ning kudu ono mbelgedese lho..! ”

” Wakeh kung..!, tak dolan nggonmu! ”

” Asiaaaaap..! ” ☺☺☺

Tamat

  • Bagikan